DEN HAAG - Oost-Europeanen die zonder inkomsten in Nederland verblijven moeten het land worden uitgezet. Daarvoor pleit PVV-Kamerlid Louis Bontes tegenover NU.nl.

Volgens hem zorgen de Polen, Roemenen en Bulgaren op veel plaatsen voor overlast. "Ze zijn vaak dronken en maken zich schuldig aan kleine criminaliteit. Mensen in de wijken storen zich daar aan, dat hoor ik ook van de politie", aldus de PVV'er.

Volgens hem zijn er juridisch geen belemmeringen om inwoners van de Schengenzone, het gebied binnen de Europese Unie zonder grenscontrole, binnen vijf jaar na hun komst het land uit te zetten.

Bulk

Hij stelt verder te huiveren voor het moment dat Bulgarije en Roemenen toetreden tot de Schengenzone. "Dan komt de echte bulk pas echt, inclusief alle overlast", aldus Bontes. Polen valt sinds 2007 onder het Schengenverdrag.

Onlangs is de toetreding van Roemenie en Bulgarije tot Schengen voorlopig uitgesteld. Een aantal landen, waaronder Nederland, willen verbeteringen zien in de criminaliteit- en corruptiecijfers van deze landen.

Oost-Europeanen worden vaak in Nederland ingezet als gastarbeider vanwege de lage loonkosten.

Norder

Eerder deze week pleitte de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder er in zijn integratienota al voor om Oost-Europeanen, die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, over de grens te zetten. Volgens hem kan Den Haag de enorme toestroom niet aan.

Volgens CBS-cijfers woonden op 1 januari 2010 77.000 Polen in Nederland. Daarnaast waren hier in totaal zo'n 29.000 Roemenen en Bulgaren woonachtig. Met name het aantal Bulgaren is in vijf jaar tijd explosief gestegen van 3968 naar 15056.

Bontes wil zijn plan woensdag tijdens een debat over de wijkenaanpak presenteren.

Bekijk alle reacties op NUlive.