DEN HAAG - Het kabinet geeft het welvarender deel van de natie in de periode tot 2040 een ''cadeautje van 20 miljard euro''.

Dat concludeert GroenLinks-Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis uit het kabinetsvoorstel om de indexering van het eigenwoningforfait in stand te houden.

Dat laatste betekent dat het bedrag waarboven huizeneigenaren meer belasting moeten betalen, met de inflatiecorrectie meegroeit.

Het kabinet wil zo voorkomen dat steeds meer huizenbezitters onder de 'villabelasting' vallen, die geldt voor huizen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro.

Villabelasting

Als het kabinet niks doet, vallen volgens staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over twintig jaar ook huizen die nu 4,5 ton waard zijn, al onder de villabelasting. En over dertig jaar ook de huizen die nu 3,5 ton waard zijn.

''Wij kiezen ervoor om de gewone huizenbezitter te beschermen en hechten aan rust op de woningmarkt.''