DEN HAAG - De ChristenUnie wil in een vertrouwelijk overleg minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer aan de tand voelen over de executie van de Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami in Iran.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zei dinsdag met een vertrouwelijk overleg de minister ''de ruimte'' te willen geven om te vertellen wat zijn inspanningen zijn geweest voor Bahrami, ook als het gaat om stille diplomatie.

Ook D66 heeft al aangegeven eventueel een vertrouwelijk overleg te willen, een verzoek dat onder meer het CDA zou steunen.

De partijen willen weten of Rosenthal tot het uiterste is gegaan voor de Nederlands-Iraanse.

Terugroepen

Op basis van het vertrouwelijke overleg kan de Kamer volgens het ChristenUnie-Kamerlid beoordelen of de Nederlandse ambassadeur in Iran moet worden teruggeroepen. Dan is het volgens hem wel zaak dat lager personeel blijft voor andere Nederlanders in Iran.

Volgens Voordewind is een vertrouwelijk overleg nodig om te voorkomen ''dat stille diplomatie straks geen stille diplomatie meer is''. Terwijl dat in zijn ogen juist van levensbelang kan zijn voor andere Nederlanders die nog in een Iraanse cel zitten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil uit veiligheidsoverwegingen geen mededelingen doen over hoeveel Nederlanders momenteel in een Iraanse gevangenis zitten.