AMSTERDAM - Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker (CDA) ontvangt bijna 175 duizend euro natuursubsidie. En dat terwijl hij sceptisch over het opofferen van landbouwgrond voor de natuur voor het omzetten van landbouwgrond voor natuur.

Dat schrijft Trouw dinsdag.

Volgens de krant is Bleker op zijn eigen erf in Vlagtwedde druk bezig met de herinrichting van zes hectares.

De krant kreeg daarover gegevens van de provincie Groningen in handen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Ook kreeg Trouw informatie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Natuursubsidies

Bleker ontkende aanvankelijk dat hij de natuursubsidies ontving, maar gaf later toe dat zijn echtgenote de subsidie formeel heeft aangevraagd. Bleker tekende echter wel de onderliggende notariële akten en is mede-ontvanger, omdat hij getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Bleker en zijn inmiddels ex-vrouw deden in 2005 een aanvraag in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. De subsidie is een vergoeding voor de waardedaling die ontstaat als landbouwgrond wordt omgezet in natuur.

Ook vroegen de staatssecretaris en zijn partner een subsidie voor het opnieuw inrichten van het gebied. De twee hielden als hobby pony's.

Inrichting

Uiteindelijk kreeg het echtpaar bijna 144 duizend euro voor de waardedaling van de grond en ruim 30 duizend euro voor de inrichting. Nog niet het hele bedrag is vertrekt, waardoor Bleker ook in functie als staatssecretaris nog natuursubsidies gaat ontvangen.

Bleker maakte gebruik van de subsidieregeling die erop gericht is agrariërs en particuleren actief te betrekken bij het instandhouden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Direct nadat hij was benoemd tot staatssecretaris, zette hij de ontwikkeling van de EHS stop. Hij besloot ook fors te bezuinigingen op de subsidies voor natuurontwikkeling.