BRUSSEL - Europarlementariërs van PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen dat de Europese Commissie druk uitoefent op de regering-Rutte om illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen.

Het kabinet zou zijn plannen hiertoe moeten intrekken.

Volgens de Europarlementariërs zijn de kabinetsplannen ondoordacht, onmenselijk en contraproductief.

''Illegaal verblijf is geen criminaliteit'', stelt Sophie in 't Veld van D66. Illegalen dreigen volgens haar onterecht te worden gestigmatiseerd.

Averechts

Dennis de Jong van de SP denkt dat de maatregel averechts werkt. ''Voor justitie en de arbeidsinspectie wordt het nog veel moeilijker malafide uitzendbureaus, werkgevers of mensenhandelaren aan te pakken.

Illegalen zullen nog minder bereid zijn aangifte te doen.'' Judith Sargentini van GroenLinks noemt het zinloos de gevangenissen te gaan vullen met illegalen die, nadat ze zijn uitgeprocedeerd, ''geen kant op kunnen''.

Bestrijden

Emine Bozkurt van de PvdA en Peter van Dalen van de ChristenUnie onderstrepen dat illegaliteit bestreden dient te worden. Maar volgens Bozkurt moet het kabinet het probleem bij de wortel aanpakken: bij mensenhandelaren en malafide bedrijven.

Van Dalen noemt het absurd dat artsen of kerken die hulp verlenen aan illegalen, strafbaar gesteld zouden kunnen worden wegens medeplichtigheid.