DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft zich na een nachtelijk debat uitgesproken voor de missie naar de Afghaanse provincie Kunduz.

Van GroenLinks stemde alleen Ineke van Gent tegen, zij heeft er volgens fractievoorzitter Jolande Sap onvoldoende vertrouwen in. Ook de fracties van PvdA, PVV, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Sap

Sap herhaalde nog eens dat het besluit voor haar fractie geen gemakkelijke maar een zware en gewetensvolle afweging is geweest.

Maar de fractie kan zich vinden in alle toezeggingen die het kabinet heeft gedaan om de missie inhoudelijk te verbeteren en de keiharde garanties die de Afghanen moeten geven om de politie niet in te zetten voor militaire taken en acties.

GroenLinks eiste in het afrondende debat nog wel dat premier Mark Rutte er persoonlijk op toe gaat zien dat de missie verloopt volgens de afspraken. Als dat niet gebeurt, moeten er maatregelen volgen en in het uiterste geval een vertrek van Nederland.

Aanvallen

De fractieleider van GroenLinks werd hard aangevallen door tegenstanders van de missie zoals de PvdA, SP en de PvdD.

Die verweten haar naïviteit, omdat het een papieren werkelijkheid zou zijn die in de praktijk niet te controleren is. Ook vinden ze dat GroenLinks nu de NAVO-strategie steunt die ze eerder juist verwierp.

Maar volgens Sap gaat het wel degelijk om een civiele missie met civiele doelen.

D66

D66-fractieleider Alexander Pechtold  zei dat zijn fractie eerst heel kritisch was, maar na alle toezeggingen van het kabinet is D66 volgens hem overtuigd geraakt van ''de waarde en meerwaarde van deze missie''.

Rutte

Premier Mark Rutte beloofde in het debat ''open en eerlijk'' te communiceren over wat er tijdens de missie in Afghanistan gebeurt, vooral ook als er dingen niet goed gaan.

Met name Pechtold had Rutte expliciet gevraagd open en eerlijk te zijn, ook als er iets is misgegaan. Volgens Pechtold is dat mede belangrijk om ervoor te zorgen dat er meer steun in de samenleving komt voor de missie.

Nederlandse aanpak

Volgens Rutte heeft het oorspronkelijke kabinetsvoorstel na de aanpassingen als gevolg van het eerste debat aan kracht gewonnen. Zo wordt de opleiding langer en beter en is er sprake van een specifieke Nederlandse aanpak.

Ook wordt gekeken of er op verzoek van GroenLinks ongeveer twintig extra civiele experts in de missie kunnen meedoen, maar dat kunnen ook mensen uit het buitenland zijn.

Verder benadrukte de premier dat de missie in het uiterste geval beëindigd kan worden als het niet goed uitpakt, als de Afghanen zich niet aan de afspraken houden of als de Duitsers eerder weggaan dan 2014. Als er geen verantwoordelijke opvolging is, zal ook de consequentie kunnen zijn dat Nederland er stopt.

Cohen

PvdA-fractievoorzitter Job Cohen liet weten dat zijn fractie niet gelooft in de missie naar Noord-Afghanistan en steunde daarom het kabinetsvoorstel hiertoe niet. Volgens de sociaaldemocraten is het een militaire dan wel een paramilitaire missie en daar zijn ze tegen.

Cohen werd tijdens het debat hard aangevallen over het besluit door de voorstanders VVD, CDA, de SGP en ook de ChristenUnie die tot dusver twijfelde. Maar Cohen zei dat zijn fractie een eigen gewetensvolle afweging heeft gemaakt, net zoals andere fracties ook moeten doen.

De toezeggingen die het kabinet heeft gedaan om de missie inhoudelijk te verbeteren, zijn volgens Cohen een papieren werkelijkheid, die contrasteert met de Afghaanse realiteit.

PVV

De PVV was, is en blijft tegen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is de missie inhoudelijk zinloos en is er in de samenleving ook geen draagvlak voor.

Volgens Wilders doet de missie niets aan de bestrijding van terrorisme. Mogelijk komen er zelfs terroristen bij, omdat een deel van de opgeleide Afghaanse agenten overloopt naar de taliban.

Het geld dat nu voor de politie in Afghanistan wordt uitgetrokken, zou beter naar de politie in Nederland kunnen gaan. ''We willen de straten in Nederland veilig maken en niet in Afghanistan'', aldus Wilders.

SP

Ook de SP blijft tegen de politietrainingsmissie. Volgens SP-fractievoorzitter Emile Roemer is het gewoon een militaire missie ''en dus een voortzetting van de oorlog in Afghanistan''.

Het is ''kinderlijk'' te denken dat het een louter civiele missie is, stelde Roemer. Nederland zal door de missie in Afghanistan ''geen vrede brengen, maar de oorlog verlengen''.

NAVO

Volgens de NAVO-woordvoerder is het inzetten van meer trainers essentieel om te bereiken dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan eind 2014 kan worden overgedragen aan leger en politiepersoneel uit het land zelf.

Debat politiemissie