DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft donderdag gesproken met de burgemeester en wethouders van de gemeente Urk over een te ontwikkelen windmolenpark in de Noordoostpolder. In Urk is hier veel verzet tegen. De minister noemde het gesprek ''positief''.

De bedoeling is dat er 38 molens op land en 48 in het IJsselmeer komen. Het windpark zal bijna een miljoen mensen van elektriciteit voorzien. Maar Urkers vrezen dat het dorpsgezicht wordt geschaad.

Tijdens het gesprek bleek dat de gemeenten Urk, Dronten en Lelystad hebben voorgesteld een aantal windmolens te verplaatsen.

De minister wil geen enkele verwachting wekken, maar zal hierover navraag doen bij de initiatiefnemers, de provincies en de betrokken gemeenten. ,,Voorwaarde is wel dat de realisatie van het windpark er niet verder door wordt vertraagd'', stelde hij.