DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag het overleg over de missie naar Noord-Afghanistan hervat. Dat gebeurde met de vier meest betrokken bewindspersonen.

Na dat overleg zal de Kamer opnieuw bekijken of zij donderdag ook het afrondende debat met premier Mark Rutte gaat houden.

In een donderdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet de toezeggingen uitgewerkt die het woensdag in het eerste debat over de missie deed.

Daarin beloofde het kabinet dat de training die Nederlanders gaan geven aan Afghaanse politiemensen in het noorden van Afghanistan, langer en intensiever wordt.

Na het overleg donderdagmiddag zal de Kamer opnieuw bekijken of zij donderdag ook het afrondende debat met premier Mark Rutte gaat houden.

Stemming

Tot het hervatten van het overleg hebben de fracties donderdag besloten in een interne vergadering van de commissie buitenlandse zaken.

Voorafgaand aan de stemming hadden de partijen meer eigen fractiegenoten opgetrommeld dan gebruikelijk is. In een procedurevergadering telt niet de grootte van de fractie in het parlement maar de hoeveelheid aanwezige Kamerleden per partij, die lid zijn van deze commissie.

De SP, PVV, PvdA en de Partij voor de Dieren, die alle tegen de missie zijn, drongen erop aan eerst schriftelijk vragen te stellen om meer duidelijkheid te krijgen over de brief. Maar daarvoor was onvoldoende steun.

De VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de SGP willen het liefst donderdag nog het beslissende politieke debat met Rutte houden.

Kwaliteit

In de brief is te lezen dat de bijdrage van Nederland zich vooral moet moet richten op een betere kwaliteit van de Afghaanse civiele politie.Dat betekent onder meer dat er een basis- en aanvullende training komt van ten minste achttien weken op een beveiligde locatie.

Basisopleiding

In de basisopleiding worden de eerste politievaardigheden geleerd maar komt ook de omgang met burgers, kennis over de publieke taken, omgang met criminaliteit en terrorisme aan de orde.

In de Tweede Kamer waren veel zorgen over de inhoud van de training, omdat die te karig was en te weinig gericht op de civiele taken die de agenten later zouden gaan vervullen.

Zorgen

De regering deelde die zorgen, staat in de brief. De aanvullende praktijkbegeleiding, deels buiten de poort, zal wat Nederland betreft minimaal vijf maanden in beslag nemen.

Volgens het kabinet zal de Nederlandse benadering gaan uitstijgen boven de tot nu gebruikelijke training van de NAVO in Afghanistan (NTM-A).

Ook wordt vooraf in overeenkomsten met de Afghanen vastgelegd dat de agenten geen militaire taken zullen uitvoeren.

Veiligheidssituatie

De veiligheidssituatie is de afgelopen maanden merkbaar verbeterd, vindt het kabinet. Maar bij ''een structurele ernstige verslechtering'' van de situatie zal het kabinet de bijdrage ''nader bezien.''

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de Nederlandse trainers en begeleiders de komende drie jaar hun opdracht kunnen uitvoeren. De Nederlanders worden niet naar gebieden gestuurd waar wordt gevochten, aldus de brief.

F-16

De vier F-16's die Nederland in het noorden stationeert, gaan speuren naar bermbommen. In acute noodsituaties kunnen ze ingezet worden om Nederlandse, Afghaanse of andere bondgenoten te helpen. Het commando ligt in alle gevallen bij de Nederlandse commandant. 

Lees de reacties op Twitter op NUlive