DEN HAAG - De Nederlandse training van Afghaanse politieagenten gaat waarschijnlijk zestien tot achttien weken duren. Dat zegde minister van Defensie Hans Hillen toe in het Afghanistan-debat in de Tweede Kamer.

GroenLinks, de ChristenUnie en D66 hadden sterk aangedrongen op een langere basistraining voor de agenten. Ze vonden zes weken veel te kort. ''Ik zeg u toe, wat u vraagt, dat krijgt u'', aldus Hillen.

Hij beloofde in de training ook meer aandacht voor talenkennis en een actievere begeleiding van de Afghaanse agenten.

Rekruten die hun opleiding afronden, mogen van de Nederlanders hun scherfvest houden.

Opgeschort

De Tweede Kamer heeft woensdagavond het overleg over een politietrainingsmissie opgeschort. De fracties willen eerst een brief van het kabinet krijgen waarin alle toezeggingen zijn uitgewerkt, zo gaven ze aan.

Die brief moet donderdagochtend voor 10 uur binnen zijn. De fracties hebben dan twee uur de tijd om die te bekijken en zich erover te beraden. Daarna volgt een interne vergadering waarin de fracties over het verdere verloop besluiten.

Het afrondende debat, dat donderdagochtend zou beginnen, is tot nader order uitgesteld.

Betonnen schuttingen

Nederlandse militairen zullen op kampen in Afghanistan eerst slapen in tenten met betonnen schuttingen eromheen.

In de loop van het jaar worden ze ondergebracht in betonnen gebouwen, die de komende tijd worden gebouwd.

Militaire vakbonden hadden ervoor gepleit de Nederlanders onder te brengen in gepantserde containers om hen te beschermen tegen mogelijke raketinslagen. Ook fracties uitten hun zorgen over de veiligheid van de militairen.

Hillen stelde dat hun beveiliging met de genomen maatregelen afdoende is geregeld. Ook als militairen de poort uit moeten, wordt eerst bepaald of dat veilig genoeg is. ''Als het ergens onveilig is, gaan we de poort niet uit of ergens anders heen'', zei hij.

GroenLinks

GroenLinks ziet dat het kabinet toezeggingen heeft gedaan die overeenkomen met haar eisen, maar fractievoorzitter Jolande Sap benadrukt dat de bezwaren van haar fractie fundamenteel zijn.

''Er moet wel echt iets gebeuren'', aldus Sap woensdagavond in een schorsing van het debat. Ze zei nog niet direct te kunnen inschatten hoe substantieel de mondelinge toezeggingen zijn die het kabinet heeft gedaan.

Eindoordeel

Sap wijst erop dat haar fractie het eindoordeel velt ''op basis van het geheel''. Donderdag is er nog een debat over de missie in aanwezigheid van premier Mark Rutte.

De steun van GroenLinks is noodzakelijk om het kabinet aan een meerderheid voor de missie in de Tweede Kamer te helpen.

De situatie is verantwoord om de politietrainingsmissie uit te voeren. Dat zei minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).

Volgens Opstelten wordt elke dag een dreigingsanalyse opgemaakt. Daarna volgen maatregelen of blijven de civiele politietrainers op de basis. Inmiddels doen 27 landen mee met de Eupol-missie, waarvan vier niet-EU-landen.

Politiemensen

Nederland levert veertig civiele politiemensen. De agenten blijven er in beginsel een jaar en krijgen er een extra vergoeding voor. De minister zei dat er voldoende belangstelling is bij de politie om naar Afghanistan te gaan.

Voor drie jaar zijn er 180 politiemensen nodig, die uit een poule van driehonderd agenten worden gehaald. In tegenstelling tot militairen zijn agenten niet verplicht op missie te gaan.

Positief

ChristenUnie-leider André Rouvoet vindt het ''positief'' dat het kabinet bereid is stappen te doen in de richting van de Kamerfracties die nog twijfelen over steun aan de Afghanistan-missie.

''Ik heb een aantal toezeggingen voorbij zien komen'', zei Rouvoet over het Kamerdebat, dat nog altijd gaande is.

''Het lijkt erop dat het kabinet bereid is te luisteren naar de bezwaren'', aldus Rouvoet, die dinsdag nog meldde dat zijn fractie met het voorstel zoals het er lag niet kon instemmen. Rouvoet wil de toezeggingen van het kabinet nog wel duidelijk op papier. ''Het luistert nauw.''

Ontwikkelingsgeld

Het kabinet zal geen ontwikkelingsgeld in de missie  stoppen. De ruim 9 miljoen euro per jaar die daar aanvankelijk voor was uitgetrokken, zal elders vandaan gehaald worden.

Staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking) deed deze toezegging tijdens het debat.

Met name D66, GroenLinks en de ChristenUnie wilden niet dat er officieel hulpgeld beschikbaar zou komen voor de missie.

Een deel van het geld, 3 miljoen euro voor de marechaussee, zal uit de HGIS-gelden komen. Dat is een potje op het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin geld zit van diverse departementen dat bestemd is voor missies.

De andere 6 miljoen euro zal Knapen gaan zoeken binnen de begroting van Buitenlandse Zaken.