DEN HAAG - Nederland zal in mei niet beginnen aan de politietrainingsmissie in Noord-Afghanistan als het niet gelukt is afspraken te maken over de taken die door Nederland opgeleide politiemensen gaan uitvoeren.

Zij mogen niet ingezet worden voor militaire acties. Als later zou blijken dat niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan zal Nederland in het

Het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft de steun van D66, GroenLinks en de ChristenUnie nodig om tot een kleine meerderheid te komen.

GroenLinks en de ChristenUnie hadden aangegeven dat zij niet konden instemmen met het plan. Ze wilden aanpassingen in het karakter van de training en garanties voor de civiele taken voor de nieuwe agenten.

Vooral voor GroenLinks is het belangrijk dat de politiemensen geen verlengstuk worden van het Afghaanse leger.

Overeenkomst

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) beloofde dat de overeenkomst er ligt voordat de missie begint. Volgens de PvdA en de SP, die fel tegen de missie zijn, is het echter onmogelijk om hier garanties over te krijgen van de Afghanen.

In de praktijk zal het toch gebeuren, denken ze, zoals nu ook al het geval is. Bovendien wezen ze erop dat een land nu eenmaal zelf mag beslissen wat het doet.

Alternatief plan

Rosenthal sprak tegen dat het kabinet werkt aan een alternatief plan voor de politiemissie naar Kunduz om zo enkele oppositiepartijen over de streep te trekken. "Er is geen plan of whatsoever."

Verschillende partijen eisten tijdens het debat over de missie opheldering van de bewindsman over het bericht dat het plan wordt aangepast. De NOS meldde dat aan de bezwaren van D66, GroenLinks en de ChristenUnie tegemoet wordt gekomen.

De training van de Afghaanse agenten zou onder meer worden uitgebreid. Ingewijden bevestigen dit bericht.

Antwoorden

Dat zou betekenen dat een nieuwe zogeheten artikel-100-brief in de maak is. Rosenthal ontkende dat. De bewindsman stelde dat hij alleen te maken heeft met de vragen die aan hem zijn gesteld tijdens het debat. De antwoorden daarop gaat hij nu voorbereiden.

Het kabinet had in een brief vrijdag al aangegeven dat er binnen de NAVO plannen zijn om de basisopleiding mogelijk te verlengen naar zestien weken.

Corruptie

Rosenthal zei verder dat Nederland zal kijken of de politiechef in Kunduz zich schuldig maakt aan corruptie en het voortrekken van eigen groepen.

Ook zal volgens de minister een van de vijf juridische experts zich speciaal gaan bezighouden met religieuze minderheden, zoals christenen, die in Afghanistan vervolgd worden. Als het mogelijk is, komen er later meer experts bij om de justitieketen te versterken.

Veiligheid

D66, SGP en de regeringsfracties VVD en CDA staan welwillend tegenover de missie, maar hadden nog veel vragen, onder meer over de veiligheid in Kunduz.

De provincie is niet zo gevaarlijk als de provincie Uruzgan, waar Nederland de vorige missie deed, maar er zijn wel incidenten. Het CDA vindt daarom dat de eigen bescherming niet mag worden verminderd.

Strategie

De PvdA, PVV, SP en de Partij voor de Dieren waren en bleven tegen de missie. Ze vinden de strategie die de NAVO volgt in het Centraal-Aziatische land niet de juiste.

De PvdA meent dat de training alleen opleidt tot paramilitairen, die ten dienste staan van het Afghaanse leger.

PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans zei dat de insteek om de veiligheid over te dragen aan bewapende mensen, niet leidt tot een bestendig Afghanistan.

Democratisering

Volgens de PVV, SP en de PvdD heeft Nederland net zo min als de andere landen iets te zoeken in het land.

Ze vinden dat democratisering op een andere manier tot stand moet komen, vanuit de bevolking, ook al zou dat lang duren.Kabinet paait oppositie met toezeggingen

Rutte

Tijdens het debat werd duidelijk dat de fractieleiders van GroenLinks, D66 en ChristenUnie - cruciaal voor een meerderheid - dinsdag hun bezwaren tegen de missie kenbaar hebben gemaakt aan premier Mark Rutte (VVD).

Rosenthal zei verder dat hij niet bij dit overleg aanwezig is geweest.

Nederland heeft in de afgelopen jaren al veel gedaan in Afghanistan. Daarom ''zouden we ons niet hoeven schamen als we het niet zouden doen'', zei Rosenthal over de beoogde politietrainingsmissie.

Overtuigende argumenten

Maar de regering ziet volgens hem overtuigende argumenten om wel te gaan, omdat dat volgens Rosenthal in het belang van Afghanistan en ook van Nederland is.

De ''opbouwmissie'' is een ''zinvolle bijdrage aan stabiliteit en veiligheid'' in Afghanistan. Stabiliteit in de regio, met buurlanden als Pakistan en Iran, is ook van groot belang, aldus de bewindsman.

Hij wees er, met name in de richting van de PVV, op dat de terroristische dreiging voor Nederland voor een belangrijk deel uit dit gebied komt.