DEN HAAG - Het huidige kabinetsplan voor een politietrainingsmissie in het noorden van Afghanistan kan niet rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Vooral GroenLinks en de ChristenUnie hebben te grote twijfels en bezwaren, zo gaven ze woensdag aan in het eerste van de twee debatten over de missie. Ook D66 wil nog veel opheldering.

De drie kleine oppositiepartijen zijn alle nodig voor het minderheidskabinet van VVD en CDA om genoeg steun te krijgen in de Tweede Kamer.

Ze willen wijzigingen op een aantal punten en eisen vooral dat de trainingsmissie echt een civiele wordt.

Zo moeten de agenten worden opgeleid voor civiele taken en niet worden ingezet voor militaire acties. Als hun zorgen niet worden weggenomen, kunnen ze niet akkoord gaan, zo gaven ze aan.

Achterkamertjes

De SP, PvdA en PVV hebben fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks verweten dat zij over de missie in Kunduz politiek bedrijft in de achterkamertjes. Zij bekende dat ze dinsdag contact had gezocht met premier Mark Rutte om de bezwaren van GroenLinks kracht bij te zetten.

Sap liet de verwijten van zich afglijden en benadrukte dat ze het belangrijk vindt dat haar zorgen goed werden gehoord. GroenLinks is boos op het kabinet, omdat het telkens zegt de motie uit te voeren die haar partij vorig jaar indiende met D66. Dat is volgens haar niet het geval. GroenLinks wil een échte civiele missie, zei ze.

Coalitie

De coalitiefracties VVD en CDA zijn in beginsel voor het plan van het kabinet om 545 mensen naar Noord-Afghanistan te sturen, maar hebben ook nog vragen gesteld. Het CDA wil niet dat er concessies worden gedaan aan de bescherming van de politietrainers.

Het CDA vindt verder dat de missie alleen mag doorgaan als een meerderheid van de Tweede Kamer er voorstander van is.

VVD gelooft in elk geval in het nut en het effect van de missie, gaf VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï aan. Ook is er een direct veiligheidsbelang voor Nederland, omdat Afghanistan niet weer een broeinest voor terrorisme moet worden.

Tegen

De PvdA, PVV, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de missie. Zij vinden de strategie zoals de coalitielanden die nu volgen in Afghanistan niet effectief. Vooral de PvdA werd aangevallen om de tegenstand. Eerder steunde de partij wel twee keer de grote missie in Uruzgan.

De PvdA vindt de beoogde missie geen politietrainingsmissie, maar een militaire opleiding die past in de NAVO-strategie om zich uit Afghanistan te kunnen terugtrekken.

Antwoord

De bewindspersonen voor Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie zullen woensdagavond antwoord geven.