DEN HAAG - Premier Mark Rutte moet een enorme draai maken, wil GroenLinks instemmen met een missie naar Kunduz.

Het kabinetsvoorstel zoals dat nu op tafel ligt, krijgt geen steun van de fractie van GroenLinks.

Dat heeft fractievoorzitter Jolande Sap woensdag gezegd vlak voor het Kameroverleg over de politietrainingsmissie in het noorden van Afghanistan.

Sap zei dat ze ''behoorlijk boos'' is op het kabinet, omdat het de suggestie wekt de motie uit te voeren die vorig jaar is ingediend door GroenLinks en D66. Volgens haar is dat niet het geval, omdat GroenLinks een civiele missie wil.

Dat er militairen mee moeten om wellicht voor extra bescherming te zorgen, is niet het heikele punt. Maar onaanvaardbaar voor de fractie van GroenLinks is dat Nederland bijdraagt aan de training tot paramilitairen.

Legeroperaties

Want de nieuwe Afghaanse agenten kunnen ook ingezet worden voor operaties van het leger, zo heeft ze van de Afghanen zelf begrepen. GroenLinks wil juist dat er meer capaciteit van civiele personen in Afghanistan komt, die zich bezighouden met civiele taken voor politie en justitie.

Wat Sap betreft staat Rutte met zijn rug tegen de muur en moet hij aan de eisen en bezwaren van GroenLinks tegemoetkomen. Ze heeft woensdag contact gezocht met de premier zelf om hem dit mee te delen, zei ze. Sap zal in het debat woensdag en donderdag kijken of het kabinet dit voldoende doet.

Jongerenorganisaties

De jongerenorganisaties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie zien wel de meerwaarde van een politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en ChristenUnie neigen naar nee; die van D66 is er nog niet uit. De jongerenorganisaties hebben ook kritiek op het kabinetsvoorstel maar willen dat Nederland uiteindelijk toch betrokken blijft in Afghanistan, ook na 2014.

''Wij denken op basis van de beschikbare informatie dat de voorgestelde missie niet ideaal is, maar wel een stap vooruit kan betekenen voor Afghanistan'', aldus Eline van Nistelrooij van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Ze vreest een terugval voor het land als Nederland zijn handen te vroeg van Afghanistan aftrekt.

Voorzitter Maarten Koning van de Jonge Democraten (D66) zegt dat de opzet van de missie niet de voorkeur heeft, maar dat het wel een mogelijkheid is om internationale verantwoordelijkheid te nemen. ''We zijn echter bezorgd over het gebrek aan perspectief na 2014. Er is een grote kans dat onze investeringen teniet gedaan worden als we te snel Afghanistan de rug toekeren.''

Hillen

Minister Hans Hillen van Defensie vindt dat het kabinet goede argumenten heeft voor de politietrainingsmissie in Noord-Afghanistan.

Hij zei vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de fracties om hier goed naar te kunnen luisteren. Over de grote zorgen die veel fracties hebben zei Hillen dat ''wij een grote overtuiging hebben". ''We gaan eens kijken of we elkaar ergens op dat bruggetje tegenkomen'', aldus de minister.