ARNHEM - Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu moet het Tracébesluit Sporen in Arnhem op vijf punten aanpassen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een langer slepende zaak over de overlast door treinverkeer in Arnhem.

Voormalig verkeersminister Camiel Eurlings stelde in 2009 het tracébesluit vast, dat meer treinverkeer door Arnhem mogelijk maakt. Omwonenden van het spoorwegemplacement en het station kwamen daartegen in het verweer.

Volgens de Raad van State is in 2009 uitgegaan van de ondergrens van de vooruitzichten voor het toekomstige vervoer per spoor.

Het rechtsorgaan wil daarover een verduidelijking van de minister. Ook moet zij onder meer duidelijk maken waarom de maximale snelheid 's nachts niet omlaag kan naar 40 kilometer per uur.

De minister moet binnen acht weken met een antwoord komen. In de tussentijd mag ProRail doorgaan met bouwactiviteiten op en rond het spoor.