DEN HAAG - De PvdA wil een openbaar register voor aandelen in bv's en niet-beursgenoteerde nv's. Zo'n register moet de aanpak van fraude met dergelijke vennootschappen versterken.

De PvdA-Kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt hebben daarvoor een initiatiefnota geschreven. Vooral bv's worden ''voor een breed scala aan criminele activiteiten misbruikt'', aldus de Kamerleden.

Dat kan deels worden bestreden door notarissen de instrumenten te geven onderzoek te doen naar de natuurlijke personen achter rechtspersonen en geldstromen.

Witwasconstructies

Een Centraal Aandeelhoudersregister geeft meer zicht op ondoorzichtige constructies met bv's, onduidelijke belangen van natuurlijke en rechtspersonen en witwasconstructies, aldus de PvdA'ers. De notaris wordt dan beter in staat gesteld de wet na te leven.

Zo'n aandeelhoudersregister kan worden geïntegreerd in het handelsregister zoals de Kamers van Koophandel dat bijhouden.