DEN HAAG - De kans dat de door het kabinet voorgestelde Afghanistan-missie doorgezet kan worden lijkt klein.

De weerstand van GroenLinks en ChristenUnie is alleen maar groter geworden. De steun van deze partijen is noodzakelijk voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

De fractievoorzitters André Rouvoet (ChristenUnie), Alexander Pechtold (D66) en Jolande Sap (GroenLinks) hebben dinsdag samen overleg gevoerd over de nieuwe missie in de provincie Kunduz.

Rutte

Premier Mark Rutte is toch vol goede hoop dat hij de nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan door de Tweede Kamer kan loodsen.

''Ik heb goede hoop op een meerderheid. Daar zal ik ook voor knokken'', zei Rutte dinsdagmiddag in Brussel na een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso. ''Ik geloof er echt in. Maar uit respect voor de Kamer wil ik daar nu verder niet op ingaan'', aldus de premier.

Grote bezwaren

Sap zei over het standpunt van de GroenLinks-fractie: ''Onze bezwaren zijn groot en groter geworden op basis van alle informatie die we hebben ingewonnen. Het zal een pittige en lastige zaak voor het kabinet worden."

Pechtold en Rouvoet ontkenden dat ze met z'n drieën een gezamenlijke strategie hebben afgesproken.

Grote twijfels

''Als we nu de balans opmaken, kunnen we er nog niet mee instemmen'', zei ChristenUnie-leider André Rouvoet dinsdag na de wekelijkse fractievergadering.

Woensdag wordt er in de Tweede Kamer, voorafgaand aan het plenaire debat op donderdag, een overleg gevoerd tussen Kamer en de betrokken ministers. Volgens Rouvoet moeten hier ''heel stevige twijfels" moeten worden weggenomen.

De bedoeling is dat de missie een civiel karakter krijgt, maar de ChristenUnie vraagt zich sterk af of dat feitelijk ook zo zal zijn. Volgens de fractie zit er spanning tussen wat het kabinet wil en wat de Afghanen vertellen over hoe het echt zal gaan.

Na de hoorzitting van maandag liggen de feiten volgens Rouvoet wel op tafel, maar de ChristenUnie twijfelt vooral aan de effectiviteit van het militaire NAVO-deel, dat het grootste deel van de missie beslaat.

Ambitieus

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie benadrukte dat het kabinet niet ambitieus genoeg is voor de mensenrechten en het rechtssysteem in Afghanistan. Agenten krijgen hiervan volgens hem in de zes weken durende training te weinig mee.

De nadruk ligt op schieten, zei Voordewind. Ook de uitval van de politie, nu 40 procent, wordt in zijn ogen te weinig tegengegaan. Het kabinet wil toe naar 30 procent uitval, maar dat vindt de ChristenUnie te weinig.

GroenLinks

De fractie van GroenLinks twijfelt over de veiligheidssituatie in Kunduz, het karakter van de training en het risico dat agenten worden ingezet als ''oorlogspolitie''.

De fractie is teleurgesteld dat het voorstel van het kabinet te veel aansluit bij de NAVO-insteek terwijl GroenLinks juist een civiele missie voor ogen had.

CDA

De CDA-fractie is nog niet uitgepraat over het kabinetsplan om een politietrainingsmissie naar Noord-Afghanistan te sturen. Donderdag wil de Tweede Kamerfractie van de christendemocraten een definitief standpunt bepalen. Die dag is een debat gepland met de verantwoordelijk ministers samen met premier Mark Rutte.

Dinsdag werd het onderwerp in twee vergaderingen besproken. In het wekelijkse fractieberaad was er te weinig tijd, omdat Kamerlid Henk Jan Ormel naar een andere vergadering over Afghanistan moest. Ormel voert namens het CDA het woord over buitenlandse kwesties.

Volgens Ormel leven er veel vragen binnen de fractie en heeft het kabinet een deel daarvan al goed beantwoord. Hij wilde niet ingaan op mogelijke tegenstanders van de missie binnen de gelederen. De conclusie moet nog worden getrokken, zei hij.

Oppositie

Het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft de oppositie nodig om tot een meerderheid voor zijn plan te komen, omdat gedoogpartij PVV tegen de missie is. Omdat ook de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren tegenstander zijn, is een meerderheid alleen mogelijk met steun van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie samen.