AMSTERDAM - Zware misdrijven zoals verkrachting, doodslag en mensensmokkel kunnen niet meer verjaren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) dat volgens De Telegraaf dinsdag openbaar wordt.

Ook de verjaring voor ernstige zedenmisdrijven met kinderen verdwijnt. Op dit moment verjaren alleen misdrijven waar levenslang cel voor kan worden gegeven niet.

Bij misdrijven waar een gevangenisstraf op staat van acht jaar of meer, wordt de verjaringstermijn verlengd van twaalf naar twintig jaar. Het gaat dan om zaken als zware mishandeling en diefstal met geweld.

Opstelten heeft dinsdag daarover een voorstel voor advies naar belanghebbende instanties gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Orde van Advocaten.

In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet zou kijken naar verlenging van de verjaringstermijn. De VVD in de Tweede Kamer deed in november al een voorstel, dat door een Kamermeerderheid wordt gesteund, om de verjaringstermijn voor zware misdrijven af te schaffen.

Eerlijk proces

Sommige partijen vreesden dat verdachten na decennia geen eerlijk proces meer krijgen. Bijvoorbeeld omdat veel bewijsmateriaal dan al is verdwenen en het geheugen van getuigen dan ook niet altijd even betrouwbaar is.

Daarom zei Opstelten eerst met advocaten en andere deskundigen te praten over de precieze uitwerking van de plannen.

Onwenselijk

De bewindsman zegt het onwenselijk te vinden dat daders van bijvoorbeeld verkrachting, mensensmokkel en doodslag door verjaring aan hun straf kunnen ontkomen.

Nu verjaren alleen de misdrijven met levenslange gevangenisstraf niet. Als de verjaringstermijn is opgeheven, geldt de nieuwe wet vanaf dat moment ook voor misdrijven die dan nog niet zijn verjaard.

Volgens Opstelten blijft de behoefte bij burgers om een dader gestraft te zien ook na lange tijd nog bestaan. Daarnaast maken nieuwe opsporingstechnieken, zoals DNA-onderzoek, het mogelijk om ook na lange tijd nog bewijzen te vinden voor het oplossen van een misdrijf.

Schadevergoeding

Zodra het wetsvoorstel is doorgevoerd, kunnen misdrijven waar een celstraf van twaalf jaar of meer op staat niet meer verjaren. Zware verduistering en zware mishandeling vallen hier ook onder. Ook krijgen slachtoffers meer tijd om schadevergoeding te eisen. Nu vervalt die termijn meestal al na vijf jaar.

De VVD wilde de verjaringstermijn aanpassen naar aanleiding van een bekentenis van Rara-activist René Roemersma in het programma Andere Tijden. Roemersma zei in de jaren tachtig betrokken te zijn geweest bij brandstichting in drie Makro-filialen voor actiegroep Rara.

Hij kon dat vrijuit zeggen omdat de zaken zijn verjaard. "Met een glimlach op zijn gezicht vertelde hij erover. Ik ben daar woedend over", zei VVD-Kamerlid Ard van der Steur. "Criminelen moeten worden gestraft en zouden zich nooit veilig mogen voelen."