DEN HAAG - Ook bij het CDA is het nog onduidelijk of steun zal worden gegeven voor de door het kabinet aangekondigde missie.

Gezien de vele twijfels is er afgelopen week een extra fractieberaad georganiseerd waar onder meer minister van Defensie Hans Hillen aanwezig was. Een aantal Kamerleden zou grote moeite hebben met de missie.

Volgens een Kamerlid staan diverse fractieleden er 'geharnast' in, oftewel zijn mordicus tegen de nieuwe missie.

CDA-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Henk Jan Ormel erkent tegenover NU.nl dat het nog maar zeer de vraag is of de fractie uiteindelijk zijn goedkeuring aan de missie zal geven. "Wij hebben nog veel vragen en zullen waarschijnlijk pas na het Kamerdebat met een standpunt komen".

Veiligheid

Volgens Ormel moet helder zijn dat de missie voorbereid is op een veranderende veiligheidssituatie. "Als je kijkt naar de veiligheid van onze soldaten moet je niet kijken naar een meting van een maand geleden, maar een analyse maken van een langere periode", stelt hij.
"We mogen niet ineens geconfronteerd worden met een onverantwoord onveilige regio."

Volgende week zal na een debat in de Tweede Kamer moeten blijken of er voldoende steun in de Tweede Kamer is voor de missie. Voorafgaand is op maandag een hoorzitting met deskundigen.

De CDA-fractie wil daar onder meer antwoord op de vraag of de nieuwe missie wel zin heeft. "Levert het uiteindelijk een beter Afghanistan op? Komt het de vreedzame samenleving aldaar ten goede?", vraagt Ormel zich af.

Uruzgan

Volgens de CDA'er maakt de lokatie van de missie (Kunduz) de afweging lastiger. "Uruzgan kenden we goed en daarbij konden we dus beter een inschatting van de veiligheid en effectiviteit van de missie maken." Verder wil hij weten hoe de samenwerking met de Duitsers vorm krijgt.

Onduidelijk is of de fractie unaniem of per meerderheid over de missie zal besluiten. Sommige fractieleden willen dat de fractie tot een unaniem oordeel komt. "Over de standpuntbepaling in de fractie is nog niet besloten", laat Ormel weten. "We proberen altijd tot een gemeenschappelijk standpunt te komen."

Niet realistisch

Het doorgaan van de missie zonder meerderheid in de Tweede Kamer noemt Ormel 'niet realistisch', hoewel het kabinet formeel zonder meerderheid zou kunnen besluiten tot een missie. De coalitie is voor een meerderheid afhankelijk van de steun van ChristenUnie, D66 en
GroenLinks. PVV, SP en PvdA hebben al laten weten tegen te zijn.