DEN HAAG - De opslag van CO2 onder de grond zou alleen moeten mogen, als aangetoond is dat het de meest effectieve maatregel is bij het bestrijden van de uitstoot van koolstofdioxide.

Dat heeft Tweede Kamerlid René Leegte van regeringspartij VVD donderdag gezegd tijdens een debat met minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

Leegte vindt dat er dan gekeken moet worden naar de kosten van opslag en of dat het grootste milieurendement oplevert. ''Wij vinden dat we ons afval niet onder het tapijt moeten vegen. We moeten pas over opslag praten als alle andere oplossingen niet tot de gewenste CO2-reductie kunnen leiden'', aldus Leegte.

Om aan Europese richtlijnen te voldoen, moet Nederland CO2-opslag in principe mogelijk maken via een wetswijziging. Leegte wil dat zijn voorwaarde wordt meegenomen in die aanpassing. De VVD is groot voorstander van kernenergie.

Draagvlak

Het huidige kabinet vindt dat CO2-opslag moet kunnen als het veilig kan en er draagvlak voor is. Kamerlid Gerda Verburg van regeringspartij CDA reageerde verbaasd op het voorstel van Leegte. Ze ziet erin een belemmering voor bedrijven die juist voordelen zien in de CO2-opslag. ''Bezint eer ge begint'', gaf ze hem mee.

Momenteel overweegt de regering om massale opslag mogelijk te maken in het noorden van het land. De opslag in lege gasvelden voorkomt dat het broeikasgas afkomstig van kolencentrales in de lucht terechtkomt.

Nederland is gebonden aan de afspraak dat EU-lidstaten proberen om de uitstoot van koolstofdioxide in 2020 met 20 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Canadees opslagproject

De meeste partijen in de Tweede Kamer zeggen weinig te zien in CO2-opslag, mede omdat nog onduidelijk is of het echt veilig is. Verhagen werd bevraagd naar een situatie bij een groot opslagproject in Canada, waar CO2 zou weglekken met vervelende gevolgen.

Maar Verhagen zei onderzoek naar die kwestie af te wachten en sprak verder van ''onvergelijkbare situaties'' in relatie tot de plannen in Nederland.

Verhagen zei op de hoogte te zijn van de ''wisselende gedachten'' over de opslag bij de inwoners van de noordelijke provincies. De minister wil al hun vragen beantwoorden. ''Draagvlak blijft een belangrijke voorwaarde die vervuld moet zijn.''

De meeste partijen steunen de wetswijziging, onder bepaalde voorwaarden, wel.