DEN HAAG - De Tweede Kamer wil precies weten hoe patiënten de regie krijgen over hun medische gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

CDA'er Pieter Omtzigt benadrukte donderdag dat patiënten ook echt vanaf de eerste dag dat het EPD echt in werking treedt, inzage moeten hebben in hun eigen gegevens.

Als alleen artsen en apotheker erin kunnen, moet je het geen patiëntendossier noemen, aldus Omtzigt. Want: ''De patiënt is eigenaar van de gegevens en moet daar altijd bij kunnen.''

Net als de meeste partijen in de Kamer vindt hij dat de gegevens via een landelijk punt beschikbaar moeten komen en niet via internetpagina van de zorgverlener, zoals minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil.

Tussenstap

Schippers zegde toe dat ze snel schetst hoe zij de rol van de patiënt ziet. Ook zij wil dat de gegevens uiteindelijk centraal zijn te raadplegen. Dat kan nu niet omdat toegang via de DigiD niet veilig is gebleken. Daarom bedacht ze een tussenstap via de zorgverleners. ''Maar zodra het veilig kan, gaan we het anders doen.''

De Eerste Kamer had eerder bedenkingen tegen de plannen met het patiëntendossier en heeft nog niet ingestemd met de voorstellen. Schippers verzekerde de Kamer echter dat ze niets doet waar de senaat eerder bezwaar tegen maakte.

De Eerste Kamer verzet zich volgens haar niet tegen vrijwillige aansluiting bij het EPD, artsen en andere zorgverleners kunnen pas worden verplicht om zich aan te sluiten als de senaat daarmee instemt. In maart praat de Eerste Kamer weer over het EPD.

Vrijwillig aansluiten

Schippers verwacht dat 70 tot 80 procent van de huisartsen en apothekers zich in april vrijwillig zal hebben aangesloten. Ze benadrukte dat het EPD niet haar eigen hobby is, maar dat het echt bedoeld is om de zorg te verbeteren en het aantal fouten terug te dringen.

''Volgens mij is het echt een verbetering van wat nu gebeurt. De bestaande systemen zijn nu niet veilig en ook niet veilig te krijgen. Het is een misvatting te denken dat het nu allemaal zo goed is geregeld.''

Alleen SP en PVV zijn echt tegen het EPD. De SP vindt dat de vrijwillige aansluiting bij het EPD moet stoppen. De PVV was, is en blijft tegen het optuigen van een duur systeem waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond, stelde Karen Gerbrands (PVV).