AMSTERDAM - De PvdA maakt zich zorgen over de positie van homoseksuele asielzoekers als de kabinetsplannen voor gezinshereniging doorgaan.

Minister van Immigratie Gerd Leers (CDA) wil dat migranten alleen hun partner over kunnen laten overkomen als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. En dat is niet eerlijk voor homo's, vindt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam.

In de meeste landen is het voor homo's niet mogelijk om te trouwen of om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Als een homo gevlucht is naar Nederland, kan hij zijn partner onder de nieuwe regels niet over laten komen, terwijl dit voor een heteroseksuele asielzoeker wel zou kunnen. Van Dam noemt dit rechtsongelijkheid.

Oplossing

Leers laat weten dat hij bereid is om te kijken naar een oplossing. Hij heeft op 31 januari een gesprek met het COC, waarbij hij onder meer hierover zal praten.

De oppositie laakte dinsdag in het Kamerdebat de afwachtende houding van de minister in Europa. De wetgeving op het gebied van immigratie is voor een groot deel bepalend voor de mate waarin het Nederlands beleid kan worden uitgevoerd.

Volgens GroenLinks en D66 houdt Leers te weinig de vinger aan de pols in Brussel en Straatsburg. Leers wees die kritiek van de hand.