DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zegt dat hij alles op alles zal zetten om nog deze zomer een hogere huur mogelijk te maken voor huurders met een te hoog inkomen.

Hij meldt dat in reactie op berichten dat de kabinetsaanpak van het zogenoemde scheefwonen niet eerder mogelijk is dan juli 2012.

Koppeling

Het kabinet wil de doorstroming op de huurmarkt bevorderen. In het regeerakkoord is daarom de mogelijkheid opgenomen voor een huurverhoging van 5 procent voor huurders die een inkomen hebben boven de 43.000 euro.

Aanpassingen aan de huur vinden doorgaans per 1 juli van een jaar plaats. Voor de koppeling van de huur aan het inkomen is echter een wetswijziging nodig die tijd kost om voor te bereiden.

Vaste voornemen

Maandagochtend erkende het ministerie nog dat daardoor de wijziging niet eerder dan juli 2012 zou kunnen worden ingevoerd.

Maar, zo benadrukt een woordvoerster van Donner nu, de minister heeft het vaste voornemen te voldoen aan de afspraken in het regeerakkoord om een hogere huur voor rijkere huurders al per 1 juli mogelijk te maken.