DEN HAAG - De ontwikkelingsorganisatie ICCO is niet van plan haar beleid te wijzigen, ondanks een oproep daartoe van minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

De minister vindt het niet goed dat ICCO financiële steun geeft aan de Palestijns georiënteerde website Electronic Intifada, omdat hierop zaken zijn te lezen die volgens hem strijdig zijn met het regeringsbeleid.

Maar ICCO is het niet met hem eens en zegt uit te gaan van het internationaal recht als leidraad.

Rosenthal had donderdag een ''pittig'' gesprek met ICCO. Het is hem een doorn in het oog dat de site een platform biedt voor oproepen tot boycotactiviteiten van Israël.

Gevolgen

Hij heeft ICCO gewezen op de gevolgen voor hun subsidie als ze doorgaat met de steun aan de website. Kritisch zijn mag, maar ''rechtstreeks tegenwerken niet'', aldus Rosenthal.

ICCO ontvangt jaarlijks ongeveer 75 miljoen euro subsidie, maar stelt dat het geld voor deze website uit particuliere donaties komt. Volgens Rosenthal doet dat er niet toe.

Korting

Hij noemt dat een '''vestzak-broekzakredenering''. In 2010 gaf ICCO 50.000 aan de website. Overigens zou een korting pas aan de orde zijn bij een nieuwe subsidieronde in 2014, aldus het ministerie in een toelichting. De PVV is woedend over de weigering van ICCO en roept Rosenthal op nu onmiddellijk alle subidie te staken.

ICCO stelt dat de bedoelde site een belangrijke informatiebron en weblog is voor velen, meestal gewone burgers. De interkerkelijke organisatie wees er donderdag bovendien op dat de oproep tot een boycot door veel organisaties wordt gesteund om de druk op Israël op te voeren.

Niet ondertekend

ICCO zelf heeft de oproep niet ondertekend. Ook Nederland is tegen de illegaal verklaarde activiteiten van Israël, zoals de bouw van de muur en Israëlische nederzettingen, stelde ICCO.

Tweede Kamerlid Arjan el Fassed van GroenLinks was in 2001 een van de oprichters van Electronic Intifada, maar is er nu niet meer bij betrokken. Hij ziet een trend dat kritische geluiden over Israël worden ingeperkt en is daar bezorgd over.

Kritiek

De site laat volgens hem de mening van de gewone Palestijnen horen, die ook kritiek spuien over de Palestijnse bestuurders.

''Juist in conflictgebieden is het goed om meer discussie en geluiden te horen van meerdere kanten en dat te stimuleren'', zei El Fassed.