DEN HAAG - Het is niet gelukt om het aantal kinderen dat door armoede geen lid is van een sportclub of niet naar een muziekschool gaat met de helft te verminderen.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei dat donderdag in de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris is deze doelstelling van het vorige kabinet vooral niet gehaald wegens de economische crisis.

Verder blijken volgens De Krom veel factoren te bepalen in welke mate arme kinderen meedoen aan de samenleving, waarop de overheid weinig invloed heeft. Het heeft volgens hem ook niet altijd met geld te maken, maar vaak met de ouders.

''Als deze langs de zijlijn staan, is de kans groot dat de kinderen ook langs de zijlijn gaan staan'', stelde hij.

Initiatiefnemer

Het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie had speciaal geld vrijgemaakt om kinderen uit arme gezinnen te helpen. PvdA-Kamerlid Hans Spekman was de initiatiefnemer van de plannen hiertoe en toonde zich donderdag ontevreden over de inzet van het huidige kabinet.

Volgens Spekman maakt het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV ''armoede erfelijk'' door onder meer te bezuinigingen op de bijstand en regelingen in de strijd tegen armoede en schulden.

Minderjarigen

Eind vorig jaar maakte het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bekend dat het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, voor het eerst in jaren weer is toegenomen. In totaal leefde 9,1 procent van de minderjarigen in 2009 in een huishouden dat qua inkomen onder het zogenoemde niet-veel-maar-toereikend niveau zit. Een jaar eerder was dat nog 8,1 procent.

Spekman was donderdag wel blij met de toezegging van De Krom, dat hij aan de slag gaat met een eerder voorstel van de PvdA'er en CDA-Kamerlid Elly Blanksma om gemeenten te stimuleren meer werk te maken van armoedebestrijding onder kinderen.

Toenmalige kabinet

PvdA en CDA pleitten er al in 2009 voor om gemeenten te korten op hun budgetten als ze onvoldoende hulp bieden aan kinderen die opgroeien in armoede, maar het toenmalige kabinet wilde niet zo ver gaan.