DEN HAAG - Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) wil de mogelijkheid hebben asielzoekers sneller uit te zetten.

Vreemdelingen van wie de asielaanvraag twee keer is afgewezen, mogen hun beroep daartegen niet in Nederland afwachten, als er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, zo is het voorstel van de CDA-minister.

Leers schrijft daarover woensdag een brief aan de Tweede Kamer, bevestigt een woordvoerder berichtgeving in De Telegraaf.

Afgewezen asielzoekers proberen hun al geplande vertrek soms vlak van tevoren – soms terwijl ze al op de vliegtuigtrap staan - te voorkomen door een herhaald verzoek in te dienen en een voorlopige voorziening aan te vragen.

Dat verzoek kan behandeld worden, maar de uitslag ervan moet elders worden afgewacht, vindt Leers.

Beroep

Leers wil daarme het indienen van zinloze vervolgaanvragen en misbruik en oneigenlijk gebruik van de procedures verder tegengaan. ''Uiteraard blijft het altijd mogelijk om beroep bij de rechter aan te tekenen tegen een beslissing van de IND. Het instellen van beroep zal echter niet meer in alle gevallen leiden tot uitstel van vertrek'', aldus het ministerie.

In de procedure voor de eerste asielaanvraag verandert niets. Dan mogen vreemdelingen hun verzoek om een voorlopige voorziening in Nederland blijven afwachten. Leers sluit niet uit dat er in de toekomst vergelijkbare maatregelen in andere procedures komen.

Herhaalde aanvraag

Van de 15150 asielaanvragen die vorig jaar werden ingediend, ging het in achttienhonderd gevallen om een herhaalde aanvraag. Vijfhonderd asielzoekers deden een beroep op een voorlopige voorziening en konden daardoor maanden langer in de vreemdelingenopvang blijven.

"In meer dan tachtig procent van die gevallen heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelijk gekregen", zegt Leers in de krant.

Spoeddebat

De PVV wil een spoeddebat met minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) over de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat de opvang van een uitgeprocedeerd gezin uit Angola niet mag worden beëindigd zolang de kinderen minderjarig zijn.

De PVV is daar tegen. ''Uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren om uit Nederland te vertrekken worden door deze uitspraak beloond. Het terugkeerbeleid dreigt op deze manier enorm te worden ondermijnd en daar moet zo snel mogelijk wat aan gedaan worden'', aldus PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma.

Leers heeft laten weten dat hij het arrest van het Hof nu opvolgt en ondertussen nadenkt over cassatieberoep.