DEN HAAG – Vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema pleit voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Die moet wat haar betreft ook gelden buiten de Tweede Kamer: overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.

Halsema betoogt dat in haar afscheidsbrief die dinsdag door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet werd voorgelezen. Haar oproep is onder meer een verwijzing naar de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders.

Die wordt vervolgd voor uitlatingen die hij buiten het parlement heeft gedaan.

Scherpte

Halsema nam dinsdag geen somber afscheid van haar plek in de Tweede Kamer. “Ik vond het een grote eer parlementariër te mogen zijn. Ik wens jullie veel scherpte en wellevendheid toe.”

Halsema constateert dat de taal in het parlement de afgelopen twaalf jaar veel is veranderd, net als in de samenleving. De taal is soms schril, maar ook recht-toe-recht-aan. "Tegenstellingen zijn even hard als dat ze helder zijn."

“Het democratische debat wint aan betekenis naarmate het scherper wordt. Zelf heb ik hierin altijd ook geprobeerd wellevendheid toe te passen. Dit wens ik jullie dan ook toe”, zo luidde haar boodschap.

Hevige emoties

Maar toch heeft ze dat liever dan een parlement dat in eigen codes en taal spreekt en onbegrijpelijk is voor buitenstaanders en voor het volk dat het vertegenwoordigt. ''Veel liever de hevige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit.’’

De grotere tegenstellingen in de samenleving kunnen volgens Halsema in goede banen worden geleid als er meer ruimte is voor niet geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen.

Juist daarom moet de Kamer als medewetgever nadenken over uitbreiding van de regels voor parlementaire onschendbaarheid, aldus Halsema. Kamerleden moeten zich beschermd en veilig weten, ook als hun meningen anderen tegen de borst stuiten.

Verbeet

Tweede Kamervoorzitter Verbeet had een speciaal dankwoord voor Halsema. Zo roemde ze de politica onder meer om haar scherp analyserende vermogen.

Halsema is in de afgelopen twaalf jaar uitgegroeid tot een van de meest bepalende en invloedrijke Kamerleden, stelde Verbeet.

Optimisme

Grondwet en grondrechten waren de rode draad in haar werk, aldus de Kamervoorzitter. Ook haar optimisme was tekenend, zei ze. Halsema vindt dat het pas zinvol is om naar de toekomst te kijken als je dat doet vanuit een positieve instelling, vertelde Verbeet.

Verbeet roemde de welsprekendheid van Halsema, die daarmee de Thorbeckeprijs verwierf. Ook vermeldde ze het enorme aantal interrupties van Halsema tijdens debatten en haar gretige gebruik van nieuwe media, zoals Twitter. Als er ooit nog een prijs komt voor de meeste interrupties, moet die maar 'de Femke' gaan heten, grapte Verbeet.

Halsema zat twaalf jaar in de Tweede Kamer en leidde acht jaar de fractie van GroenLinks. De opengevallen plaats in de Tweede Kamer wordt opgevuld door Niels van den Berge, de nummer twaalf op de kandidatenlijst.