DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil haast maken met het besluit van het kabinet om een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen.

 Voor het krokusreces van het parlement, dat begint op 18 februari, wil de Kamer een beslissend debat met het kabinet over de kwestie hebben gevoerd.

De fracties besloten dat dinsdag unaniem tijdens een interne vergadering. Voorafgaand aan het debat houdt de Kamer eerst nog een hoorzitting, waarin ze deskundigen aan het woord willen laten over de beoogde politietrainingsmissie.

Ook willen de partijen van Defensie nog een militaire briefing over technische zaken krijgen, die zoveel mogelijk openbaar moet zijn.

Schriftelijke vragen

Zoals gebruikelijk stellen de partijen ook eerst schriftelijke vragen aan het kabinet. De Kamer besloot de termijn voor die vragenronde een week te vervroegen.

De vragen moeten nu voor 18 januari ingeleverd zijn en de antwoorden daarop moet het kabinet zo snel mogelijk leveren, vindt de Kamer. Daarna kan de hoorzitting plaatshebben.

Opleiden

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag een politietrainingsmissie te sturen naar het noorden van Afghanistan. Als het aan het kabinet ligt, gaan er 545 mannen en vrouwen en vier F-16's naartoe die onder de vlag van de EU en van de NAVO agenten gaan opleiden.

Van hen zijn er 45 echt civiel om aan de Europese politiemissie Eupol deel te nemen. De anderen zijn militaire begeleiders en beschermers. De F-16-eenheid telt 120 man.

De missie zou half mei moeten beginnen en doorlopen tot medio 2014.