BRUSSEL/DEN HAAG - De rapportage van de Europese Rekenkamer is jarenlang stelselmatig gesaboteerd. Dat stelt oud-Rekenkamerlid Maarten Engwirda in een dinsdag verschenen interview in de Volkskrant.

Kritiek op gesjoemel met Europees geld werd in de regel onder het tapijt geschoven.

Engwirda, voormalig Tweede Kamerlid voor D66, zat vijftien jaar lang in de Rekenkamer en is onlangs opgestapt. Verscheidene collega's, onder meer uit Frankrijk en Italië, maakten zich volgens hem schuldig aan sabotage en intimidatie, vaak ter bescherming van nationale belangen.

'Kremlinachtig'

Ook zou de Europese Commissie zelf geen interesse tonen in een goede begrotingscontrole. ''Al die misstanden kwamen nooit naar buiten door de Kremlinachtige informatie die wij verschaften. Maar het heeft onze reputatie geen goed gedaan.''

De Rekenkamer controleert de uitgaven van de Europese Unie. Sinds haar oprichting in 1975 heeft het instituut nooit een goedkeurende verklaring afgegeven over de EU-begroting, aldus Engwirda.

Reactie

Volgens eurocommissaris Algirdas Semeta, die verantwoordelijk is voor het anti-fraudebeleid, heeft de Europese Commissie niet geprobeerd de Europese Rekenkamer te beïnvloeden. Dat heeft zijn woordvoerster gezegd.

De woordvoerster van Semeta onderstreept dat de Europese Rekenkamer volledig onafhankelijk is. ''Er is wel dialoog tussen de Rekenkamer en de Europese Commissie, maar dat is normaal en ook noodzakelijk voor het goed functioneren. We hebben geen enkele reden om de expertise van de leden van de Rekenkamer in twijfel te trekken.''

De Europese Rekenkamer was dinsdagochtend niet voor een reactie bereikbaar.

Niet verbaasd

PVV-Europarlementariër Lucas Hartong zegt niet verbaasd te zijn over de uitspraken van Engwirda. Hij zegt als lid van de begrotingscommissie van het Europarlement ''dagelijks mee te maken hoe Europa met belastingeld omgaat.'' De praktijk is volgens hem ''nog veel erger dan Engwirda zegt''.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy benadrukt dat Engwirda vaker kritiek op de Europese Rekenkamer heeft geuit. Daardoor is hij ook het voorzitterschap van het college van de rekenkamer misgelopen.

Opheldering

De PvdA in het Europees Parlement wil opheldering van de betrokken Europees Commissaris Siim Kallas, die in de door Engwirda beschreven periode verantwoordelijk was voor het anti-fraudebeleid. Kallas is in de Europese Commissie nu verantwoordelijk voor transport.

De PvdA-delegatie gaat dinsdag nog vragen stellen aan de Europese Commissie.

''Als het waar is, is het een heel ernstige zaak. Het kan absoluut niet dat een commissaris de rekenkamer beïnvloedt. Die moet onafhankelijk zijn'', aldus PvdA-Europarlementariër Thijs Berman. Hij stelt de kwestie ook in de begrotingscontrolecommissie van het parlement aan de orde.

Foutenmarge

Ook de SP in het Europees Parlement stelt vragen aan de commissie en eist opheldering. De socialisten pleiten verder voor een strengere foutenmarge wat betreft de Europese uitgaven, gezien de jaarlijks geconstateerde misstanden.

De SP wil dat de commissie het voorstel intrekt om meer fouten op de begroting toe te staan.

De liberale fractie in het Europees Parlement wil dat de voorzitter van de rekenkamer in de begrotingscontrolecommissie commentaar geeft op de uitlatingen, aldus VVD-Europarlementariër Jan Mulder.

Vragenuurtje

VVD-Kamerlid Han ten Broeke gaat minister Jan Kees de Jager van Financiën dinsdagmiddag in het nieuwe vragenuurtje in de Kamer om opheldering.

Ten Broeke vindt dat de cultuur en professionaliteit binnen de Europese Rekenkamer moeten verbeteren. Hij zal De Jager vragen om dat standpunt uit te dragen tijdens de onderhandelingen over een nieuwe Europese meerjarenbegroting.