DEN HAAG - GroenLinks wil van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) weten waarom hij de brand in Moerdijk maandag een ramp noemde.

Kamerlid Liesbeth van Tongeren is verbaasd dat de minister deze kwalificatie gebruikt, terwijl de plaatselijke autoriteiten eerder niet zo ver gingen.

Ze vraagt zich af of Opstelten over meer informatie beschikt dan tot nu toe naar buiten is gekomen.

Van Tongeren zegt van de gezaghebbers ter plaatse alleen gehoord te hebben dat de brand geen gigantisch drama was, dat de brand beheersbaar was en dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

Van Tongeren wil weten waarom Opstelten wel van een ramp spreekt, ook nu er nog onderzoeken lopen naar de toedracht.

De minister zei vrijdag lopende onderzoeken af te wachten voor hij conclusies trekt over de bestrijding van de brand.