DEN HAAG - De VVD vindt de afwijzing van de PvdA van een trainingsmissie naar Afghanistan onverantwoordelijk. Dat zei VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

De sociaaldemocraten steunen het voorstel van het kabinet niet omdat ze niet willen dat er militairen meegaan.

Nicolaï stelde dat de militairen zeker nodig zijn om de trainers te beschermen. Ook ChristenUnie-leider André Rouvoet vond de afwijzing onverantwoordelijk. Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks, noemde de opstelling van de PvdA onbegrijpelijk.

GroenLinks en ChristenUnie twijfelen nog over steun aan de missie zoals het kabinet die nu voorstelt. Sap benadrukte vooral nog meer te willen weten over de veiligheid van de regio waar de Nederlanders terechtkomen.

Er zijn berichten dat deze hard achteruitgaat, terwijl het kabinet stelt dat het er redelijk veilig is, zei Sap.

Steun

De regering zoekt een zo breed mogelijke steun in de Kamer voor de missie, maar is voor een Kamermeerderheid aangewezen op de oppositie omdat gedoogpartner PVV er niet mee zal instemmen.

Sap zei de voorstellen op hun inhoud te beoordelen en er niet op uit te zijn het kabinet op dit punt een hak te zetten

Het is de bedoeling dat in totaal 545 man naar het noorden van Afghanistan gaan om agenten op te leiden.