DEN HAAG - De nieuwe missie die het kabinet in Afghanistan wil uitvoeren, is wezenlijk anders dan Nederland in dat land tot nu toe heeft gedaan.

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag.

Het doel van de missie is om Afghaanse politiemensen op te leiden en te trainen. Daar komen geen offensieve militaire activiteiten aan te pas, benadrukte Rutte.

De Nederlanders mogen zich indien nodig alleen zelf beschermen in het veld. De Duitse ISAF-militairen zorgen primair voor de veiligheid van de troepen, de zogeheten force protection.

Rutte heeft goede hoop dat er genoeg steun komt uit de Tweede Kamer, maar hij heeft vooraf geen garanties van de oppositie gekregen. De coalitie VVD en CDA heeft zelf geen meerderheid.

ChristenUnie

De ChristenUnie kon vrijdag nog niet aangeven of de partij een nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan steunt. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind is daarvoor meer informatie nodig.

De veiligheid van de militairen moet volgens hem voorop staan. Voordewind wil met name weten of de veiligheid voldoende is gegarandeerd van militairen die de poort uit gaan en of die niet teveel afhankelijk zijn van bescherming door de Duitsers.

Volgens Voordewind moeten ook de rechten van religieuze minderheden, onder wie de christenen, worden verbeterd in Afghanistan. Een moslim die zich bekeert tot het christendom kan daar nog altijd de doodstraf krijgen. De Nederlandse regering moet zich er hard voor maken om dat ongedaan te maken, aldus de ChristenUnie.

VVD

De VVD zelf heeft een ''positieve houding'' over het voorstel van het kabinet. De liberalen hebben nog wel wat vragen en ook zorgen, bijvoorbeeld over de veiligheid van de militairen.

Dat heeft Tweede Kamerlid Atzo Nicolaï van de regeringsfractie vrijdag gezegd. Het kabinetsplan is volgens hem een ''voorzichtige en verstandige'' uitwerking van het verzoek van de Kamer om de mogelijkheden voor een trainingsmissie te onderzoeken. ''Ik vind het heel goed dat het kabinet deze stap neemt'', zei Nicolai.

CDA

Het CDA heeft een ''positieve grondhouding'' tegenover de trainingsmissie die het kabinet wil. Wel leven er nog tal van vragen, onder meer over de veiligheid, zei CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel. Hij steunt een verzoek van GroenLinks en D66 voor een hoorzitting over het voorstel.

Ormel wil ook eerst weten wat zijn fractie van de missie vindt. Bij een kwestie als een uitzending mogen alle leden vragen stellen, die Ormel dan zal stellen aan het kabinet of deskundigen.

Steun

D66 en GroenLinks weten nog niet of ze de politietrainingsmissie gaan steunen. Een definitief besluit daarover nemen de partijen pas na het debat in de Tweede Kamer met het kabinet over de kwestie.

D66 en GroenLinks hebben nog vragen over de brief van het kabinet over de nieuwe missie en willen meer informatie.

Daarom willen de partijen voorafgaande aan het debat een hoorzitting in de Kamer houden.

PvdA

De PvdA kan de trainingsmissie naar het noorden van Afghanistan, die het kabinet vrijdag heeft voorgesteld, onmogelijk steunen. De sociaaldemocraten willen niet dat er militairen meegaan en houden daaraan vast na lezing van de brief aan de Tweede Kamer.

De PvdA wil wel de opbouw van de civiele samenleving ondersteunen met ontwikkelingssamenwerking en met het opleiden van politiemensen. Uitzending van gevechtstroepen is echter uit den boze, aldus de PvdA.

SP

De SP is teleurgesteld over de nieuwe missie zoals het kabinet die heeft voorgesteld. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel vindt dat de missie te omvangrijk en te duur wordt en dat de nadruk te veel ligt op militairen. Hij wil liever dat Afghaanse agenten in Nederland een basistraining krijgen.

Van Bommel wees erop dat de civiel-militaire trainingsmissie voor het merendeel militairen telt. ''Van de 545 man zijn er slechts 45 echt civiel.'' Dat er militairen en ook nog F-16's mee moeten, noemt hij in deze gevaarlijke regio niet onlogisch maar wel onwenselijk.

Volledige voorstel

Achter de schermen is de afgelopen tijd met de oppositiepartijen gesproken over de  missie maar ze kenden het volledige voorstel niet vooraf, zei Rutten.

Maar Rutte meent dat met dit voorstel zo goed mogelijk wordt aangesloten op de ideeën die daar leven. De premier zei te gaan knokken om de oppositie te overtuigen van het nut van de missie. Hij wilde niet ingaan op de mogelijkheid dat er geen meerderheid komt.

F-16

De F-16's die ook in het noorden komen, zullen vooral verstopte bommen gaan opsporen. Maar de Nederlandse piloten kunnen ook ingezet worden voor acute noodsituaties van troepen op de grond, zowel Nederlandse eenheden als Afghaanse of van andere landen.

''De toestellen worden niet vooraf ingepland'', zei Rutte. De Nederlandse F-16's zijn de afgelopen jaren in Afghanistan ingezet voor allerlei doelen.