DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft donderdag 23 zogeheten Natura 2000-gebieden aangewezen.

Dat betekent dat nu 56 van de 162 gebieden op land en vier op zee die Nederland eerder bij de Europese Unie heeft aangemerkt als belangrijk voor de diversiteit van planten en dieren, definitief zijn aangewezen als een Natura 2000-gebied.

Voor een definitieve aanwijzing liggen de besluiten ter inzage voor inspraak van belangenhebbenden, zoals vissers, boeren en bewoners.

De besluiten voor nu definitief aangewezen Natura 2000-gebieden hebben in de afgelopen vier jaar ter inzage gelegen. In totaal zijn er 1587 inspraakreacties binnengekomen.

Die hebben ook geleid tot wijzigingen. Belanghebbenden kunnen nog tegen de definitieve besluiten in beroep gaan bij de Raad van State.

Beheerplannen

Vanaf nu kan volgens een woordvoerster van Bleker in de regio's worden gewerkt aan (beheer)plannen om de natuur in de gebieden te beschermen.

Onder de 23 nieuwe gebieden zijn onder meer de Noordzeekustzone, het Lauwersmeer, Polder Zeevang, Veerse Meer en het gebied Vlakte van de Raan.

Procedure

Het idee achter Natura 2000 is dat de natuur niet ophoudt bij grenzen. Daarom heeft de EU regels opgesteld om de natuur te beschermen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Voor het gebied Groot Zandbrink is Nederland in Brussel een procedure gestart om het formeel af te melden van de eerder ingediende lijst met 162 gebieden op land en vier op zee.