DEN HAAG - Marieke van der Werf volgt in januari Ank Bijleveld op als Tweede Kamerlid voor het CDA. Hoger geplaatsten op de CDA-kandidatenlijst zoals Ab Klink en Jack de Vries hebben aangegeven de plek nu niet te willen innemen.

Van der Werf (51) is momenteel programmamanager natuur- en milieueducatie bij het Agentschap NL en eigenaar van een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid. Ze was eerder politiek actief op lokaal niveau in haar woonplaats Amsterdam.

Bijleveld gaat aan de slag als commissaris van de Koningin in de Overijssel.

Om de vrijgekomen plaats op te vullen, wordt de kandidatenlijst van de laatste verkiezingen van bovenaf langsgelopen om te zien wie daar op staat en nog niet in het parlement zit.

Balkenende

Zo wordt bijvoorbeeld bij elke opengevallen plaats aan de teruggetreden CDA-leider Jan Peter Balkenende of het opgestapte Kamerlid Ab Klink gevraagd of ze de zetel willen innemen. Van hen werd niet verwacht dat ze positief op die vraag zouden antwoorden.

Die mogelijkheid werd wel gezien bij voormalig staatssecretaris Jack de Vries van Defensie, die enkele weken voor de verkiezingen opstapte nadat een buitenechtelijke relatie met zijn adjudante in de publiciteit kwam. Hij heeft echter nu nog niet toegehapt.

Van der Werf bezette de 32e plaats op de kandidatenlijst. Haar installatie als Kamerlid is waarschijnlijk meteen na het kerstreces.