AMSTERDAM - De verhoging van de btw op theater- en concertkaartjes wordt uitgesteld tot 1 juli volgend jaar.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft dat dinsdag bekendgemaakt in de Eerste Kamer.

Aanvankelijk was het plan de btw per 1 januari te verhogen van 6 naar 19 procent. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft zich daar echter steeds tegen verzet.

Compromis

Het voorstel van Weekers is een compromis, waar hij toe gedwongen werd omdat in de Eerste Kamer zelfs de fracties van de regeringspartijen CDA en VVD aandrongen op uitstel van de invoeringsdatum, naar 1 september.

Weekers stelde in de senaat dat het verschil in opvatting tussen de Tweede en de Eerste Kamer de zaak lastig maakte. De Tweede Kamer had al ingestemd met de verhoging per 1 januari, de Eerste Kamer was daar tegen en sommige fracties dreigden zelfs tegen het belastingplan van Weekers te stemmen, waar de btw-verhoging onderdeel van uitmaakt.

Afstand overbrugd

Weekers zei dat hij dinsdag overleg had gevoerd ''in de boezem van het kabinet'', maar ook met de top van de Tweede-Kamerfracties van VVD, PVV en CDA. Tot nog toe waren die tegen elke wijziging van de btw-plannen. Weekers zei te hopen dat nu de afstand tussen Tweede en Eerste Kamer is overbrugd en dat het overenigbare verenigd is.

Kaartjes voor optredens tot 1 juli kunnen in het voorstel van Weekers nog tegen het lage btw-tarief gekocht worden. Voor de kaartjes voor het nieuwe seizoen, dat na de zomer begint, geldt het nieuwe, hogere tarief van 19 procent.

Kosten

Het uitstel kost de schatkist wel geld, maar Weekers beloofde de senaat erover na te denken hoe dat gedekt kan worden. ''Gelet op de bijzondere situatie denk ik dat dit een belangrijke stap is om uit de impasse te geraken.''

De Eerste Kamer-fracties antwoorden in de loop van dinsdagmiddag of ze instemmen met het compromisvoorstel van Weekers.

Rutte niet naar senaat

Door het uitstel van de btw-verhoging hoeft premier Mark Rutte niet meer naar de senaat te komen. Dat heeft de Eerste Kamer dinsdagmiddag besloten. De senatoren hadden om een debat met de premier gevraagd omdat ze het gevoel hadden dat de mening van de Tweede Kamer door het kabinet boven die van de Eerste Kamer werd gesteld.

Na de aankondiging van het uitstel was voor SP-senator Tiny Kox de kou uit de lucht. ''Als deze Kamer iets vraagt, staat vast dat de regering niet naar de overkant moet lopen om te vragen of het mag'', stelde hij.

PvdA

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal waarschijnlijk tegen het belastingplan van het kabinet stemmen. Fractievoorzitter Han Noten heeft dat laten weten.

De PvdA-senatoren hebben wel ''met vreugde'' geconstateerd dat het kabinet de btw-verhoging op de podiumkunsten een half jaar uitstelt, maar per saldo is het eindoordeel van de PvdA over het belastingplan negatief.

Definitief is de knoop nog niet doorgehakt, maar ''waarschijnlijk stemmen we tegen'', aldus Noten.

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive