DEN HAAG - Het Haagse PVV-gemeenteraadslid Sietse Fritsma stopt in januari met zijn werk in de raad. De PVV'er is ook Tweede Kamerlid en gaat zich ''geheel focussen'' op zijn woordvoerderschap immigratie en asiel in de Kamer.

Zijn plaats in de Haagse gemeenteraad wordt overgenomen door Paul ter Linden.

Fritsma is nu nog fractievoorzitter van zijn partij in de raad. Machiel de Graaf is hier nu kandidaat voor.

Afwezigheid

De PVV'er lag in de gemeenteraad onder vuur. Hij was altijd aanwezig bij raadsvergaderingen, maar op commissievergaderingen en het fractievoorzittersoverleg dat aan de gemeenteraad voorafgaat, schitterde hij frequent door afwezigheid.

Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zei onlangs dat hij ook nooit naar bijeenkomsten met ingezetenen komt. ''Hij heeft in de raad vaak het hoogste woord, maar hij blaat maar wat", aldus Wijsmuller.

Wilders

Fritsma is niet de eerste PVV'er in de Haagse gemeenteraad die kiest voor het werk in de Tweede Kamer. Geert Wilders, Karen Gerbrands en Willie Dille gingen hem voor. Zij vreesden dat zij hun raadswerk niet konden combineren met hun Kamerlidmaatschap.