DEN HAAG - Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) is blij dat sommige fracties in de Tweede Kamer, zoals gedoogpartner PVV, sceptisch zijn over de Europese Unie.

''Het houdt ons scherp en het dwingt ons de discussie te voeren'', zei hij maandag in een overleg over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011.

Wat Knapen betreft moet de les wel zijn dat we voor onze veiligheid en welvaart afhankelijk zijn van Europa. Hij benadrukte ook dat een meerderheid van de Nederlanders overtuigd is van het economisch belang van de EU.

Het kabinet wil erop toezien dat Europa op een manier werkt die de mensen herkennen en wil daarbij ''constructief en kritisch'' zijn, aldus de staatssecretaris.

Schouw

Met name D66 wilde weten hoe Knapen omgaat met de euroscepsis van de PVV. D66-Kamerlid Gerard Schouw riep de regering op ervoor te zorgen dat er versneld een gezamenlijk Europees immigratie- en asielbeleid komt.

Zijn collega Han ten Broeke van regeringspartij VVD vindt dat dat beleid restrictief moet zijn, maar tot zijn teleurstelling komt dat woord nergens voor in de pakken papier die uit Europa komen.

''Nog altijd worden kansarme migranten uitgenodigd naar Europa te komen'', stelde Ten Broeke.

Albayrak

PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak wees erop dat Europa al een restrictief toelatingsbeleid heeft. Volgens de oud-staatssecretaris van Justitie gaat het er om dat ook in de praktijk te brengen, door bijvoorbeeld de illegale migratie samen te bestrijden.

De PVV vindt ook dat de buitengrenzen moeten worden bewaakt om kansloze migranten en asielzoekers buiten de deur te houden, maar volgens Louis Bontes van die fractie zijn landen daar zelf verantwoordelijk voor en hoeven ze daarbij geen hulp van andere lidstaten te krijgen.

Grensbewaking

Albayrak stelde echter dat gezamenlijke grensbewaking ''puur eigen belang'' is, ook voor Nederland. Een illegale migrant die erin slaagt Griekenland binnen te komen, is volgens haar ''de asielzoeker van morgen''.

Het kabinet wil een strenger migratie- en asielbeleid in de EU. Volgens de PvdA, D66 en GroenLinks zijn sommige voorstellen echter kansloos, omdat ze in strijd zouden zijn met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Knapen bestreed dat en gaf aan dat de voorstellen ook worden voorgelegd aan mensenrechtenjuristen.