DEN HAAG - Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de omroepbegroting zijn VVD en CDA maandagavond in botsing gekomen over de uitleg van een passage in het regeerakkoord.

Daarin staat dat van de drie publieke tv-zenders (Ned. 1, 2 en 3) er mogelijk één kan verdwijnen als de kwaliteit in het geding is.

Volgens de VVD is wel duidelijk dat, door de geplande bezuiniging van 200 miljoen euro, de kwaliteit van de tv-programma's zal dalen.

Kamerlid Anouchka van Miltenburg van de VVD refereerde aan een brief hierover van het College van Omroepen, waarin staat dat door deze besparingen de kwaliteit achteruitgaat.

Het derde net kan dus weg, oordeelt de VVD'ster. Als praktische oplossing opperde ze dat net beschikbaar te stellen aan de regionale omroepen. Het CDA is echter nog niet zo ver, zei Kamerlid Ank Bijleveld.

Onderzoek

In het debat over de begroting van minister Marja van Bijsterveldt (Media) kwam een andere optie naar voren om een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar een mogelijke verschraling van de kwaliteit.

''Dat is dus niet nodig'', analyseerde Van Miltenburg. ''Ik vind het ongelofelijk moedig van de Hilversummers dat ze in een brief aan Kamerleden al hebben geschreven dat minder geld leidt tot minder kwaliteit. Een extra onderzoek is dus weggegooid geld.''

De VVD'ster was in haar nopjes met haar idee. ''Ik combineer het ene deel van het regeerakkoord (mogelijk minder zenders) met een ander deel (meer samenwerking tussen regionale en landelijke omroep). En Nederland 3 geven we niet weg aan de zakelijke markt, maar we geven er een andere invulling aan.''

Afschaffen

Het VVD-Kamerlid opperde verder levensbeschouwelijke omroepen zonder leden af te schaffen. Ook wil ze dat omroepen niet langer nieuwe producties op internet maken. Dat zou de pluriformiteit van dat medium niet ten goede komen.

Ze wil dat zendgemachtigden op internet alleen bestaande radio- en tv-programma's hergebruiken. De STER moet op dat medium helemaal worden uitgebannen, oordeelde ze.

MCO

De omroeporkesten en het omroepkoor, verenigd in het MCO, zouden aanvankelijk worden afgeschaft. Van Bijsterveldt vond echter toch geld op haar begroting om het MCO deels overeind te houden.

Met dat geld zou het MCO moeten verhuizen naar de cultuurbegroting. Daar past het MCO beter, aldus de VVD'ster.