DEN HAAG - De oppositie is er maandag niet in geslaagd een bres te slaan in de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) om op cultuur te bezuinigen. Dat bleek bij de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat op cultuur 200 miljoen euro moet worden bezuinigd. Zijlstra wil dat doen door instellingen minder afhankelijk te maken van (rijks-)subsidies.

Oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en GroenLinks oordeelden dat de 'rechtse wind' die er dezer dagen waait, neerkomt op het vellen van 'linkse hobby's', op rechts revanchisme, barbarisme en kaalslag.

Zijlstra kon zich daar helemaal niet in vinden. ''Er is geen sprake van het om zeep helpen van linkse hobby's. Cultuur is van ons allemaal. Maar het mag niet zo zijn dat de overheid werkt als een automatische stoplap die inspringt als er sprake is van slechte bedrijfsvoering bij een culturele instelling. We verklaren niet de oorlog aan de cultuursector, maar willen wel een cultuurverandering bewerkstelligen."

Bosma

De PVV distantieerde zich in de persoon van Martin Bosma van de sterke termen die de oppositie in de mond nam. ''Jetta Klijnsma van de PvdA heeft hier net met een grote vlag staan zwaaien, maar daar heb ik geen woord van geloofd. Want haar eigen partij in de gemeente Den Haag grijpt ook hard in'', schetste de PVV'er.

Hij baalt ervan dat zijn fractie, die gedoogsteun geeft aan het kabinet, de zwarte piet krijgt toegespeeld in verband met het korten op cultuur. Naast het voorbeeld Den Haag, haalde hij ook de gemeente Boxmeer en Gouda aan.

''De bezuinigingen op cultuur worden in eerste instantie door gemeenten gepleegd'', aldus Bosma.

Lachers

Bosma kreeg even later ongewild de lachers op zijn hand toen toen hij zei prominente opinieleiders ter verantwoording te willen roepen voor het verkondigen van onwaarheden.

Volgens Bosma zeggen zij keer op keer ten onrechte dat de PVV kunst en cultuur als linkse hobby bestempelt. ''Wanneer heeft mijn partij dat gezegd?'', aldus Bosma, waarna hij opinieleiders als Jeroen Pauw, Paul Witteman, Dolf Jansen en Pieter Broertjes uitnodigde hem dat te vertellen.

Citeren

D66-Kamerlid Boris van der Ham bespaarde hem de moeite door van de site van de PVV een uitspraak van PVV-leider Geert Wilders te citeren.

''Het kabinet moet nu fors gaan snijden in al die linkse hobby's zoals de miljarden die worden uitgegeven aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp en milieu- en kunstsubsidies." ''Het staat gewoon op jullie site", aldus Van der Ham.