DEN HAAG - Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) vreest dat er de komende tien jaar miljarden euro's tekort zijn voor het waarmaken van de ambities om Nederland tegen het water te beschermen.

Hij maakte dat maandag duidelijk tijdens een debat met de Tweede Kamer over het waterbeleid.

De komende tijd wil hij de financiële consequenties van alle plannen en ambities op een rij zetten zodat duidelijk is hoeveel geld er nodig is en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Atsma erkende dat de situatie hem zorgen baart, hoewel nog niet alle feiten boven tafel zijn. Extra geld komt wat hem betreft behalve van de rijksoverheid ook van lagere overheden en mogelijk van samenwerking met het bedrijfsleven.

Op een kier

Tijdens het debat uitten oppositiepartijen hun zorgen over het plan van het kabinet de schuiven in het Haringvliet niet op een kier te zetten.

Dit zogenoemde Kierbesluit uit 2000 bepaalde dat vanaf dit jaar trekvissen als zalm, zeeforel en aal vanuit zee in het Haringvliet via een kier stroomopwaarts zouden kunnen zwemmen.

Natuurlijke oevers

Het besluit was het gevolg van internationale afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren en vissen een betere doorgang over de Rijn te bieden. Andere landen hebben inmiddels ook geïnvesteerd in vistrappen en natuurlijke oevers.

Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord van VVD en CDA gaat Atsma echter op zoek naar alternatieven, zoals andere routes. Volgens hem ontbreekt het draagvlak voor het openen van de kier bij het Haringvliet en lopen de verwachte kosten steeds verder op doordat er brak water zal ontstaan.

Formeel aanspreekbaar

Hij beloofde de ongeruste Kamerleden waar mogelijk de correspondentie te sturen die het kabinet heeft met landen over het Kierbesluit, en de juridische consequenties in beeld te brengen.

Nederland had officieel begin deze maand al moeten voldoen aan de internationale afspraken. ''Dus we zijn al formeel aanspreekbaar en aansprakelijk'', aldus Atsma.