DEN HAAG - De politieke verschuivingen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond zijn gering. De PVV krijgt er een zetel bij en ook de PvdA wint er een. Het CDA en de SP dalen allebei een zetel in de peiling ten opzichte van vorige week.

De combinatie VVD (35), CDA (17) en PVV (27) heeft in de peiling 79 zetels, drie meer dan na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen juni.

De PvdA staat op 18 zetels, terwijl de partij er nu dertig heeft in het parlement. De SP staat op 17, tegen 15 nu in de Kamer.

In de wekelijkse peiling heeft De Hond ook vragen gesteld over de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart, die bepalend worden voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Momenteel hebben CDA, VVD en gedoogpartner PVV wel in de Tweede Kamer een meerderheid, maar niet in de Senaat.

Eerste kamer

Van de ondervraagden hoopt 41 procent dat VVD, CDA en PVV in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen. Daar tegenover staat 38 procent van de ondervraagden, die dat juist niet wil. De rest van de geënquêteerden zegt het niet belangrijk te vinden of er neutraal tegenover te staan.

Volgens De Hond is de opkomst bij deze verkiezingen doorgaans ongeveer 30 procent lager dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Daarom lijkt het voor partijen vooral van belang zoveel mogelijk eigen kiezers naar de stembus te krijgen.

Steekproef

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2500 mensen. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.