DEN HAAG - De ChristenUnie dreigt maandag tegen de mediabegroting te stemmen. De oppositiepartij vindt dat door de forse bezuinigingen en gedwongen fusies van omroepen de pluriformiteit van het publieke bestel in gevaar komt.

''De pluriformiteit van het omroepbestel staat op het spel'', zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zondag.

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) wil het aantal omroepen terugbrengen van ruim twintig naar acht.

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV eveneens afgesproken jaarlijks 200 miljoen euro te bezuinigen op de publieke omroep.

Uitholling

''Dit leidt tot een ondermijning en uitholling van de centrale doelstelling van de publieke omroep, namelijk pluriformiteit'', zegt Voordewind.

Hij vreest dat de minister via wetgeving fusies gaat afdwingen door welwillende omroepen te belonen met een bonus, ten koste van de budgetten van duidelijk geprofileerde omroepen die samenvoeging weigeren.

Motie

''Ik ben niet tegen vrijwillige fusies, prima zelfs als dat geld oplevert. Maar ik vind niet dat andere omroepen zoals de EO en de VPRO, met een specifieke en duidelijke achterban, daarvoor gestraft of gekort moeten worden'', zegt Voordewind, die hierover een motie gaat indienen.

''De politiek had omroepen juist gedwongen zichzelf beter te profileren. Dat leidde onder meer tot het einde van Netwerk en de komst van Uitgesproken.''

Specifiek doel

Al dat werk wordt volgens de parlementariër weer teniet gedaan door fusies. ''Het kan alleen maar tot verwaterde organisaties leiden."

"Met fusies halen we de profielen onderuit van omroepen die juist met een specifiek doel zijn opgericht, zoals MAX voor de ouderen. Vaak wordt geroepen dat het Nederlandse bestel zo duur is, maar we hebben juist een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa.''

Visieloos

De SP vindt een bezuiniging van 200 miljoen euro eveneens onverantwoord.

''De kans is groot dat er uiteindelijk een van de drie tv-netten af moet. Dat wordt een selffulfilling prophecy'', zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ''Met dit beleid gaat het niet lukken de kwaliteit van de programma's hoog te houden.''

GroenLinks noemt de bezuinigingen visieloos. ''Je kan niet 200 miljoen bezuinigen en dan aan het einde van de rit hopen dat omroepen nog kwalitatieve programma's kunnen maken'', zegt Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks).