DEN HAAG - ''De marktwerking in het busvervoer is failliet.'' Dat concludeert SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir nu de NMa een fusie tussen twee van de drie grootste busbedrijven heeft goedgekeurd.

"Er komt nu één groot vervoerbedrijf dat met gemak alle kleintjes uit de markt kan concurreren," stelt Bashir.

"Zo wordt het falen van de markt wel erg duidelijk. Er is dan maar één conclusie te trekken: openbaar vervoer is geen markt.''

Sinds 2001 moeten busbedrijven met elkaar concurreren om het busvervoer in een bepaalde regio te mogen verzorgen.

Te weinig

Bij de evaluatie van deze concurrentiewet werd al geconcludeerd dat er te weinig busvervoerders zijn om van goede marktwerking te spreken.

Sindsdien is er één nieuw busbedrijf bijgekomen (Qbuzz), terwijl nu twee grote samengaan (Veolia en Connexxion) en de toekomst van Syntus, GVB, RET en HTM aan een zijden draadje hangt.

Prijsafspraken

Volgens Bashir blijven er wellicht slechts twee of drie bedrijven over als het openbaar vervoer in de grote steden ook aan de markt wordt overgelaten.

"En concurrentie tussen deze overgebleven bedrijven is er duidelijk niet. Nu maken de grootste bedrijven al onderling prijsafspraken."

"Als de regering niet snel ingrijpt en de mislukte vermarkting van het openbaar vervoer aanpakt, dreigt er op grote schaal openbaar vervoerfraude'', aldus de SP'er.