DEN HAAG - Negen grote steden hebben donderdag een brandbrief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) geschreven waarin zij hem vragen de kunstenplanperiode niet met een jaar te verlengen, zoals hij van plan is.

Zijlstra wil in 2014 een nieuw cultuurstelsel invoeren. De huidige subsidieverdeling loopt tot eind 2012. Dit betekent dat 2013 een overgangsjaar wordt waarop noch de steden, noch de culturele gezelschappen goed kunnen anticiperen.

Dat stellen de wethouders van cultuur van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Nijmegen en Arnhem.

''De planning die u nu voorstelt, leidt tot schade in de culturele infrastructuur'', schrijven zij. ''Als u eind 2013 pas een besluit neemt over structurele subsidiëring van culturele instellingen, plaatst u gemeenten voor een ingewikkeld dilemma.''

Dwarsbomen

De cultuurplanning van de lokale en landelijke overheid lopen nu synchroon, zo stellen zij. Het overgangsjaar dwarsboomt deze structuur en ''leidt tot versnippering en kost veel organisatiecapaciteit''.

Bovendien vrezen de steden door het rommelige overgangsjaar ''al instellingen te verliezen die wezenlijk zijn voor onze steden''. Daarom dringen de negen wethouders er bij Zijlstra op aan in 2012 al heldere keuzes te maken over zijn nieuwe cultuurstelsel.

Eerder deze week stelde ook de Raad voor Cultuur zich ernstig zorgen te maken over het grote aantal maatregelen en het tempo waarin de bezuinigingen worden doorgezet in de cultuurbegroting van het Rijk.

De raad, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst en cultuur, stelde dat de aangekondigde bezuinigingen ''onherstelbare schade toebrengen aan de cultuursector''.