DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) gaat ervan uit dat het juridisch mogelijk is om studenten al vanaf volgend jaar te beboeten als zij meer dan een jaar studievertraging oplopen.

Hij zei dat donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer in reactie op de twijfels bij oppositiepartijen over de houdbaarheid van de nieuwe wet, die per september volgend jaar zou moeten ingaan.

Onder meer PvdA en D66 wezen op een arrest van de Hoge Raad uit 1989 over een soortgelijk voorstel, waarin gesteld werd dat het indruist tegen het rechtszekerheidsbeginsel.

Drieduizend euro

In het regeerakkoord is voor langstudeerders een verhoging van het collegegeld met drieduizend euro opgenomen. Ook de instelling krijgt te maken met hogere kosten.

Volgens Zijlstra past de maatregel binnen de jurisprudentie, en zal bovendien de Raad van State zich nog over de wet buigen. Vrijdag spreekt het kabinet over het conceptvoorstel.