DEN HAAG - De SP heeft donderdag een motie van afkeuring ingediend tegen minister Henk Kamp (Sociale Zaken).

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt heeft de motie bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken ingediend, omdat Kamp een door de Kamer aangenomen motie van zijn hand weigert uit te voeren.

Hierdoor dreigt er volgens de SP'er onnodig gesneden te worden in de uitkering van gepensioneerden.

Lage rekenrente

Ulenbelt had al een week geleden gedreigd met de motie van afkeuring. Volgens hem moet Kamp voorkomen dat er gekort wordt op pensioenuitkeringen ''enkel en alleen'' wegens de lage rekenrente die fondsen nu moeten hanteren om hun dekkingsgraden te beoordelen.

De SP'er meent dat de kortingen slecht zijn voor het vertrouwen van mensen in het pensioenstelsel. De verwachting is overigens dat de motie van afkeuring onvoldoende steun krijgt in de Kamer.

Alleen de eigen SP-fractie stemde ermee in. Het was de eerste keer dat een motie van afkeuring werd ingediend tegen een bewindspersoon van dit kabinet.

Lange termijn

In een reactie wierp de minister de beschuldiging dat hij het pensioenstelsel in gevaar zou brengen, verre van zich. Hij heeft al eerder toegezegd op een PVV-motie dat hij wel met werkgevers, vakbonden, pensioenkoepels en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wil spreken over alternatieve rekenrentes voor de langere termijn. Hij hoopt begin volgend jaar resultaten te kunnen melden uit deze overleggen.

Maar volgens Kamp kan een aanpassing van de rekenrente fondsen maar een klein beetje verlichting bieden in het aanpakken van problemen met de pensioenbuffers.

Volgens de minister zijn afspraken met sociale partners over een hogere AOW-uitkering en aanpassing van de aanvullende pensioenen belangrijker om de oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden. Het sociaal akkoord met werkgevers en de vakbeweging wordt begin 2011 verwacht.