DEN HAAG - Kennisinstituut Deltares gaat het alternatief van de Zeeuwse waterschappen voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder opnieuw bekijken.

In die zoektocht wordt ook gekeken of andere projecten kunnen bijdragen aan de verplichting tot natuurherstel.

Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) in een gesprek met de PZC. Eerder gaf Bleker aan dat hij geen nieuwe, lange, kostbare studie wilde naar een mogelijk alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Dit nader onderzoek wordt daarom medio februari verwacht, zodat in juni bekend is hoe het verder gaat met de Zeeuwse polder.

Na veel heftige discussies besloot het vorige kabinet dat de polder onder water moet om zo natuurverlies, ontstaan door onder meer het verdiepen van de vaargeul van de Westerschelde, te compenseren.