DEN HAAG – GroenLinks wil de collegegeldverhoging van langstudeerders voorkomen door de fiscale bonus voor werkende 62-plussers te schrappen.

Dat wil Kamerlid Jesse Klaver donderdagavond gaan voorstellen tijdens een debat met staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs).

Studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen moeten vanaf komend schooljaar drieduizend euro extra gaan betalen, zo wil het kabinet. Deze regeling geldt ook voor huidige studenten. Opleidingen moeten per langstudeerder ook drieduizend euro gaan betalen.

Doorwerkbonus

GroenLinks denkt de verhoging voor studenten te kunnen voorkomen door de zogeheten doorwerkbonus te schrappen.

Deze bonus is een fiscale regeling voor mensen die na hun 62e nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

Volgens Klaver is de regeling niet effectief en raakt vooral de rijkere werkenden. “De totale beroepsbevolking groeit met een schamele 0,1 procent dankzij deze regeling. Bij de groep tussen 62 en 65 jaar groeit het aantal werkenden met 0,6 procent.”

Rekening

 Volgens de GroenLinkser komt de rekening voor de bezuinigingen voor de zoveelste keer bij de studenten te liggen.

“De bekostiging van de tweede studie wordt geschrapt, er komt een leenstelsel voor de masterfase. Nu worden ook de langstudeerders gepakt. Studenten zijn de melkkoe”, aldus Klaver.

Als andere mogelijkheid om de collegegeldverhoging ongedaan te kunnen maken noemt Klaver onder meer het laten betalen voor maaltijden in het ziekenhuis.

“Zo'n bord eten kost vijf euro en kan er voor zorgen dat deze kabinetsplannen niet nodig meer zijn.”

Rechtszekerheidsbeginsel

Het debat over de plannen voor het hoger onderwijs is heropend nu blijkt dat de langstudeerboete voor zittende studenten weleens tegen het rechtszekerheidsbeginsel zou kunnen ingaan.

GroenLinks-leider Femke Halsema vult aan dat het plan van Klaver "niet ten koste mag gaan van de solidariteit met ouderen".