DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft woensdag flink wat irritaties opgewekt bij de oppositie door te stellen dat zijn ministerie minder informatie aan de Tweede Kamer kan verstrekken wegens bezuinigingen op het overheidsapparaat.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer verweet de bewindsman het informatierecht van de Kamer aan te tasten.

De VVD-bewindsman was net begonnen met antwoorden van Kamervragen over zijn begroting Sociale Zaken en wekte direct wrevel bij een groot deel van de oppositie, naast PvdA ook D66, GroenLinks en SGP.

Kamervragen

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet werd ook door Hamer aangesproken op de woorden van Kamp. Verbeet wees erop dat er een individueel informatierecht geldt voor Kamerleden om de regering te controleren.

Kamp zei dat hij met de Kamer wil bezien hoe Kamervragen het beste en tegelijk zo compact mogelijk beantwoord kunnen worden. Hij wees erop dat de Kamer ook heeft ingestemd met bezuinigingen op het ambtenarenapparaat, er nog wetten uitgevoerd moeten worden en voorbereidingen getroffen moeten worden voor bijvoorbeeld besluiten de ministerraad.

D66-politica Fatma Koser Kaya stelde dat het de taak is van de minister om dit soort zaken goed te regelen, maar dat Kamervragen wel beantwoord moet worden. Zij vroeg zich af of zij voortaan wel de informatie krijgt die ze had gevraagd.

Ook haar SGP-collega Elbert Dijkgraaf en Jesse Klaver van GroenLinks maakten duidelijk geen behoefte te hebben om hierover telkens discussie te moeten voeren met Kamp.