DEN HAAG - De Tweede Kamer wil het wekelijkse vragenuurtje op dinsdagmiddag aanpassen op zo'n manier dat de vragensteller meer mogelijkheden krijgt om door te vragen bij een minister of staatssecretaris.

Het presidium van de Kamer doet daarvoor voorstellen, zo bevestigt de woordvoerder van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet berichtgeving van de Telegraaf.

In het nieuwe model, dat van januari tot het krokusreces beproefd zal worden, moet een minister veel korter antwoord geven, mag het Kamerlid dat het onderwerp heeft aangedragen doorvragen en mogen andere Kamerleden niet interrumperen.

De behandeling van een vraag zou dan in tien minuten moeten kunnen, waardoor er zes tot zeven vragen in het vragenuurtje behandeld zouden kunnen worden. Nu zijn dat er vier.