DEN HAAG - Medewerkers van Defensie die hun baan kwijtraken, kunnen mogelijk aan de slag bij de politie. Minister Hans Hillen (Defensie) zal met zijn collega Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) bespreken, welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Hillen heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven in antwoord op vragen die dinsdag aan hem waren gesteld tijdens het debat over zijn begroting voor 2011.

Defensie moet 1 miljard euro bezuinigen en verwacht ongeveer 10.000 banen te moeten schrappen. Hillen sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Ander werk

Defensie zal er volgens hem alles aan doen om overtollig personeel aan ander werk te helpen. Het CDA en de SP riepen hem op te kijken of er ook mensen bij de politie terechtkunnen.

''Mogelijkheden bij andere sectoren, zoals bij de politie, zullen zeker worden benut'', aldus de minister.

Komend voorjaar maakt hij de bezuinigingsmaatregelen bekend. De sluiting van kazernes of andere locaties van defensie is daarbij volgens Hillen een ''reële mogelijkheid''.

Krimpregio's

De PvdA had hem eraan herinnerd dat de Tweede Kamer eerder heeft gevraagd bij reorganisaties van het Rijk rekening te houden met de economische situatie en de werkgelegenheid in gebieden waar het aantal inwoners al tijden afneemt.

De minister kent de oproep van het parlement over die zogeheten krimpregio's, maar constateert tegelijkertijd dat Defensie deze gebieden ''niet per definitie kan uitsluiten van de bezuinigingen''.

Assen

In Assen bijvoorbeeld wordt gevreesd voor de sluiting van de Johan Willem Friso-kazerne. Een soortgelijke angst bestaat voor de vliegbasis Leeuwarden. Hillen ging daar kortgeleden op bezoek en zei toen dat er nog geen besluit over sluiting is genomen.

De minister liet wel blijken dat de luchtmachtbasis een belangrijke werkgever in de regio is.

De militaire vakbonden van de FNV, CNV en MHP beginnen vrijdag op vliegbasis Leeuwarden estafetteacties tegen de bezuinigingsplannen van Hillen. Leden van de bonden zullen verkleed als hulpkerstmannen pamfletten uitdelen aan het personeel. De bonden vinden gedwongen ontslagen onacceptabel en willen ook dat er een ''fatsoenlijke cao'' komt.