DEN HAAG - Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel gaat nog eens kijken naar de situatie van de Afghaanse familie Hbrahimgel die na langdurig procederen Nederland dreigt te moeten verlaten.

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer had de minister per brief gevraagd gebruik te maken van zijn bevoegdheid de familie toch in Nederland te laten blijven.

Leers zei woensdag serieus te willen kijken naar nieuwe informatie die eventueel op tafel komt, maar stelt wel dat er al een lange geschiedenis van procedures ligt.

Oppositie

De oppositie wijst er in de brief op dat de familie met twee ouders en drie minderjarige kinderen in tien jaar tot drie keer toe tevergeefs een asielaanvraag heeft gedaan.

De laatste keer ging het om de 14-jarige dochter Sahar, die niet terug zou kunnen omdat ze door haar westerse levensstijl problemen zou krijgen in Afghanistan.

Interview

PvdA-Kamerlid Hans Spekman wierp de minister voor de voeten in een interview zelf over dit individuele geval te zijn begonnen, waardoor de oppositie zich gedwongen had gezien het met een brief voor Sahar en haar familie op te nemen.

Daar zou nog eens bij komen dat Leers in de krant de feiten niet goed zou hebben weergegeven. Leers wees dat van de hand en zei dat hij in het vraaggesprek alleen maar antwoordde op vragen na eerdere publiciteit over de Afghaanse familie.

Termijnen

De oppositie vindt dat de familie Hbrahimgel na tien jaar in Nederland mag blijven omdat de kinderen hier inmiddels zijn geworteld. De Nederlandse overheid zou termijnen om te beslissen over asielaanvragen fors hebben overschreden, waardoor twee aanvragen acht jaar in beslag namen.

De kinderen hebben meer dan zeven jaar rechtmatig in Nederland gewoond. Ze waren niet illegaal.